تجزیه و تحلیل نیازمندی‏های کاربران سیستم‏های اطلاعاتی با استفاده از روش نشانه‏شناسی سازمانی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2014.030

چکیده

در سال‏های اخیر، ناتوانی در درک درست نیازمندی‏های کاربران، یکی از مهم‏ترین علل شکست پروژه‏های توسعه‏ی سیستم‏های اطلاعاتی بوده است. به همین دلیل، روش‏های متعددی جهت تحلیل بهتر نیازمندی‏های کاربران سیستم‏های اطلاعاتی معرفی گردیده‏اند. یکی از این روش‏ها، روش نشانه‏شناسی سازمانی است که با نگاهی پدیدارشناختی و کنش‏گرا به سازمان، تلاش دارد درک بهتری از نیازمندی‏های سیستم اطلاعاتی ارائه نماید. در پژوهش حاضر، در قسمت اول روش نشانه‏شناسی سازمانی و روش ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم از نقطه‏نظر تجزیه و تحلیل نیازمندی‏های کاربران با هم مقایسه شده‏اند، و در قسمت دوم سیستمی به عنوان نمونه با استفاده از روش‏های موجود در نشانه‏شناسی سازمانی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که در بسیاری ابعاد در تحلیل نیازمندی‏ها، نشانه‏شناسی سازمانی از روش ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم بهتر و در مواردی نیز ضعیف‏تر است. بنابراین استفاده از نشانه‏شناسی سازمانی می‏تواند در تحلیل بهتر نیازمندی‏های کاربران سیستم اطلاعاتی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing IS User Requirements using Organizational Semiotics

نویسندگان [English]

  • Kamyar Raissifar
  • Amir Manian
  • Mohammad Mosakhani
چکیده [English]

In recent years, lack of appropriate understanding of IS user requirements, has been one of the most important causes of IS development failure. Therefore, many methods were introduced for better analyzing user requirements some of them were philosophically different. Organizational semiotics (OS) is one of these methods, which with phenomenological and action-oriented view, tries to get better system requirement analysis. In this research, first, organizational semiotics and SSADM was compared, with focus on their ability to elicit and analyze IS user requirements, and then, OS was applied in analyzing an IS requirement analysis case. Research findings show that OS in many dimensions is superior to SSADM although SSADM has superiority in few dimensions too. Therefore using OS can help analyzing IS user requirements more appropriately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Requirements
  • information system
  • System Development
  • Organizational Semiotics