استاندارد نقشه‌های عنوان و کاربرد آن در علم اطلاعات و دانش شناسی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

10.35050/JIPM010.2014.032

چکیده

نقشه‌های عنوان، یک استاندارد ایزو است که برای نمایش اطلاعات مربوط به ساختار منابع اطلاعاتی به‌کار می‌رود. ایده اولیه این استاندارد در سال 1991 مطرح شد. مدل اولیه نقشه‌های عنوان به دلیل برخورداری از استحکام لازم در سال 2000 به یک استاندارد ایزو تبدیل شد. مقاله حاضر به بررسی مفاهیم و مدل استاندارد نقشه‌های عنوان پرداخته و درصدد است تا کاربردهای این استاندارد را در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی مورد اشاره قرار دهد. یک نقشه عنوان، از نظر فنی به عنوان یک نوع مدرک در «اس جی ام ال» یا «اکس ام ال» تعریف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استاندارد نقشه‌های عنوان با برخی از اصول و فنون سنتی کتابداری به خصوص در حوزه سازمان‌دهی دانش همخوانی دارد، با این تفاوت که در تلاش است تا چنین اصولی را در محیط وب به‌کار گیرد. بر این اساس می‌توان گفت که با توجه به چالش‌هایی که حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در رابطه با تطبیق فنون سنتی سازمان‌دهی دانش در محیط وب با آن‌ها روبه روست، می‌توان از فناوری استاندارد نقشه‌های عنوان در این زمینه بهره جست و این همان کاری است که برخی از متخصصین حوز‌ه علم اطلاعات و دانش شناسی به آن اهتمام ورزیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Topic maps standard and its application in library and information science

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Baji
  • Morteza Kokabi
چکیده [English]

Topic maps are an ISO standard (ISO 13250) that is used for presenting the information about information resources structures. The initial idea of this standard was raised in 1991 and due to its strength it turned into an ISO standard. This paper investigates concepts and model of topic maps and aims to mention applications of this standard in library and information science (LIS) realm. A topic map, as a type of document is defined as XML or SGML technically. Research show that this standard is compatible with some of LIS techniques and rules especially in knowledge organization, but it attempts to use these rules in the web. So it can be said that according to some challenges that LIS field faces in adapting traditional techniques for knowledge organization in the Web, topic maps standard can help in solving such problems and challenges and this is what some experts of LIS tried to do.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Topic maps standard
  • Library and Information Science
  • knowledge organization
  • Information Architecture