علم در رسانه ها؛ بررسی فرایند برساخته شدن علم در چارچوب‌های رسانه ای

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

10.35050/JIPM010.2014.012

چکیده

رسانه ای شدن علم را می توان فرایند توجه فزاینده رسانه ها به علم از سویی و
پیش بینی ملاک های رسانه ای در علم برای مشروعیت بخشی به علم با استفاده از
ارتباط عمومی از سوی دیگر تعریف کرد. در این فرایند سه دسته کنشگر اصلی؛ یعنی
نقش دارند و تعاملات بین این سه دسته در فرایند » عموم « و » روزنامه نگاران « ،» دانشمندان «
رسانه ای شدن منجر به چارچوب بندی علم در رسانه ها می شود. در این مقاله با طرح سه
ویژگیهای کنشگران اصلی ارتباطات علم و « ،» معنای رسانهای شدن علم « پرسش درباره
چگونگی شکلگیری چارچوبهای رسانهای علم در جریان روابط « و » روابط میان آنها
تلاش شده تا ضمن پاسخ به این پرسش ها، مدلی مفهومی برای تبیین ،» میان کنشگران
چگونگی چارچوب بندی علم در رسانه ها ارائه شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science In The Media Reconstruction Of Science In Media Frames

نویسندگان [English]

  • Hadi Khaniki
  • Zarrin Zardar
چکیده [English]

Medialization of science could be defined as “an increasing media attention for scientific issues and an increasing orientation of science towards the media.” There are three key actor include scientists, journalists and public which their interactions in this Process shape Media frames. In this Paper we tried to answer three main questions about “meaning of medicalization of science”, “characteristics of science communication key actors and their interactions” and “ how media frames are reconstructed during the Interactions between these Key role Players.” Finally, we provide a conceptual model to explain how media frames are reconstructed in this process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Communication
  • Medialization of Science
  • Framing Science
  • Science Communication Models