ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس‌های یادگیری الکترونیکی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

10.35050/JIPM010.2014.021

چکیده

از میان فناوری های مختلفی که برای آموزش و یادگیری هستند دارای مزایای بسیار زیادی است . این روش یادگیری با وجود داشتن « مبتنی بر وب مزایا، چالش های جدی نیز به همراه دارد . از جمله اینکه در حال حاضر، نظام های آموزش الکترونیکی در سطح زیرساخت از مقیاس پذیری بسیار کمی برخوردارند و این، هزینه های مدیریت منابع را به شدت افزایش می دهد . یکی دیگر از چالش های کلیدی، مسئله بهره وری کارآمد از منابع است . علاوه بر این چالش ها، لازم است هزینه های دیگری را نیز در نظر گرفت که برای ارائه سیستم یادگیری الکترونیکی باید پرداخت شوند، از جمله: هزینه های نگهداری سایت و سیستم های رایانه ای، و هزینه های نصب و پشتیبانی فنی از بسته های نرم افزاری. همان طور که در این مقاله بحث راهکار « آموزش و یادگیری الکترونیکی مبتنی بر مدل های رایانش ابری » ، خواهد شد مناسبی برای پرداختن به مسائل و چالش های مطرح شده است . ما در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری و آموزش الکترونیکی خواهیم پرداخت. به این منظور، پس از معرفی کوتاهی از سرویس های رایانش ابری، مزایای استفاده از آنها را در نظام های یادگیری و آموزش الکترونیکی بررسی می کنیم. سپس بر اساس مدل های رایانش ابری به ارائه و طراحی معماری این نظام ها می پردازیم . در نهایت، با پیاده سازی معماری طراح ی شده، با استفاده از ابزار شبیه سازی کلُدسیم به ارزیابی کارایی سیستم یادگیری الکترونیکی مبتنی بر مدل های رایانش ابری می پردازیم. نتایج آزمایش های انجام گرفته نشان می دهد که به کارگیری راهکار پیشنهادی ضمن افزایش بهره وری و کارایی منابع، نظام را از مقیاس پذیری بسیار بالایی در سرویس دهی برخوردار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficiency of Cloud Computing Models in E-learning Services

نویسنده [English]

  • Golnaz Vakili
چکیده [English]

Although web-based learning has a lot of advantages over
other commonly used technologies in the field, it has its own challenges,
too. For example, due to lack of scalability at the infrastructure level, the
cost of resource management in e-learning systems has increased
significantly. Another example is how to achieve efficient resource
utilization in these systems. In addition to dealing with these challenges,
other costs should be incurred to provide e-learning services, such as
maintenance cost of website, and the associated costs with installation
and technical support of software packages. In this paper, we discuss that
designing e-learning systems based on cloud computing models is an
appropriate approach to dealing with the mentioned challenges. To this
end, after an introduction to cloud computing models, we design the
architecture of an e-learning system based on the models. Then, we
implement the proposed architecture using CloudSim as a simulation
tool to evaluate the efficiency of the system. The results demonstrate that
by taking the proposed approach, while the system achieves an efficient
resource utilization, the scalability of e-learning services increases as
well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of Efficiency
  • e-learning
  • cloud computing