لایه‌های روش‌شناختیِ منطق استفهامی و کاربرد آن در تحلیل نظام‌های رده‌بندی دانش

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2015.025

چکیده

در این مقاله، بر مفهوم «روش‌شناسی» و تفاوت آن با «روش» تأکید می‌شود و در چارچوب این تفاوت‌گذاری، لایه‌های دخیل در پژوهشِ استفهامی مشخص می‌گردد. هدف آن است که با مشخص‌کردنِ این لایه‌ها، زمینۀ کاربردِ منطقِ استفهامی در تحلیلِ نظام‌های رده‌بندی دانش، به‌عنوان بدیلی برای منطق استقرائی و قیاسی که نوعاً منطق اغلبِ پژوهش‌ها در این حوزه هستند، ارائه شود.
روش: تحلیل مفهومی.
یافته‌ها: منطق استفهامی به دنبالِ تبیینِ واقعیتِ مستقل از کنشگرانِ اجتماعی نیست، بلکه قصد فهمِ نحوۀ برساختِ پدیدارهای اجتماعیِ این کنشگران را دارد. این مواجهۀ تفسیرانگارانه و برساخت‌انگارانه کمک می‌کند رده‌بندی دانش را به‌عنوان یک برساخت اجتماعی تحلیل کنیم. چنین تحلیلی نشان می‌دهد که نظام‌های رده‌بندی، نظام‌های عینیِ مطلقِ استعلایافته از زمان و مکان نیستند، بلکه نظام‌هایی هستند که شرایطِ فرهنگی و اجتماعیِ حاکم بر تولیدشان، آنها را مقید و مشروط می‌سازد. هر نظامِ رده‌بندیِ دانش، محدود به حدودِ هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی خاص خودش است و باید رده‌بندی‌های «دیگر»، مبتنی بر حدود هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ «دیگر» را نیز به‌رسمیت شناخت و برایشان حق حیات قائل شد.
اصالت/ارزش: از طریق معرفی لایه‌های روش‌شناختی منطق استفهامی، راه‌های بدیل و جدیدی را برای بررسی و تحلیل نظام‌های رده‌بندی دانش، به‌عنوان سازه‌هایی تفسیری و معنایی، پیش پای متخصصان و حرفه‌مندان کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodological levels of abductive logic and its application in analyzing knowledge classification systems

نویسندگان [English]

 • Mohammad Khandan
 • Gholamreza Fadaei
 • Mohammad Reza Vasfi
چکیده [English]

Purpose: This paper distinguishes between “methodology” and “method” and discusses methodological levels of abductive logic as related to the knowledge classification systems. The purpose is to clarify the application of abductive logic for analyzing knowledge classification systems as an alternative for mainstream logics in the field, i.e. inductive and deductive logic.
Methodology: Conceptual analysis.
Findings: Abductive logic approaches reality as a social construction. It is obviously an interpretative and constructivist approach. Therefore its aim is to understand the social phenomena that socially constructed by social agents. Therefore any given knowledge classification system is a socially constructed phenomenon reflecting subjective biases and prejudices of its creators. Knowledge classification systems aren’t innocent objective systems. They are systems that determined and restricted by cultural and social forces operating as their conditions of production. Every classification system has some kind of ontological and epistemological commitment. Therefore we should recognize “alternative” classification systems based on “alternative” ontological and epistemological commitments, as legitimate as current mainstream classification systems.
Originality/Value: Introduces methodological levels of abductive logic and provides LIS professionals with a new and alternative way for analyzing knowledge classification systems as interpretative and semantic social constructions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge classification
 • Method
 • methodology
 • Abductive logic
 • Inductive logic
 • Deductive logic
 • Retroductive logic
 • Social constructivism
 • Reflection
 • Emancipation