بازنمون تصویری دانش در رشته‌ی کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ایران

نویسندگان

10.35050/JIPM010.2015.026

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازنمون تصویری دانش و تعیین نقاط خلأ و تراکم گرایش‌های علمی اعضای هیأت‌علمی رشتۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های دولتی ایران صورت پذیرفته است. بدین منظور پیشینه‌نامۀ علمی-اجرایی هریک از اعضاء به روش سرشماری گردآوری و تحلیل محتوا شد. سپس با استفاده از یک سیاهه وارسی محقق ساخته میزان گرایش هر یک از اعضای جامعۀ پژوهش تعیین گردید. در نهایت نقشه‌هایی با استفاده از نرم‌افزار مصورسازی NodeXL ترسیم گردیدند. نتایج نشان دادند که نقاط تراکم گرایش‌ها به ترتیب در حوزه‌های علم‌سنجی، روش تحقیق در کتابداری و اطلاع‌رسانی ، سازماندهی اطلاعات، منابع اطلاعاتی، روانشناسی در کتابداری و اطلاع‌رسانی ، آموزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی ، مدیریت، کتابداری و اطلاع‌رسانی در وب، مدیریت دانش، کتابخانه‌های دانشگاهی، خدمات اطلاعاتی، مبانی نظری و فلسفی کتابداری و اطلاع‌رسانی ، مدیریت مجموعه مشاهده می‌شود و به نظر می‌رسد متخصصان این حوزه در این جامعۀ خاص به کتابداری و اطلاع‌رسانی در موضوعات شیمی، نقشه، موزه، حقوق، هنر و کتابخانه‌های آموزشگاهی و همچنین در خوشۀ موضوعات مستقل به موضوعات اقلیت‌ها در کتابخانه‌ها، معماری اطلاعات، مشاورۀ اطلاعاتی، خودکارسازی کتابخانه‌ها، حفاظت و نگهداری و همچنین تاریخ شفاهی، سایبرنتیک، حق مؤلف، بازاریابی اطلاعات و اقتصاد اطلاعات گرایش قابل توجهی نداشته اند و در این موضوعات خلأ فعالیت علمی مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visual representation of knowledge in the field of Library and Information Science of IRAN

نویسندگان [English]

  • Afsoon Sabetpour
  • Gholamreza Fadaie
  • Nader Naghshineh
  • Vafa Ghobadpour
چکیده [English]

Purpose: The present research has been done to visual representation of knowledge and determination vacuum and density points of scientific trends of faculty members of state universities of IRAN in Library & Information Science field. Method: Curriculum Vitae of each faculty member with census method were collected and its content analyzed. Then using a checklist, the rate scientific tendencies were extracted. NodeXL software was deployed to map out the levels. Results: The results showed that the trends are concentrated in Scientometrics, Research method in Library & Information Science, information organization, information resources, psychology, Education, Management, the Web, Knowledge management, Academic Libraries, Information services, Information Theories and collection management. Apparently, the Library & Information Science community of experts pays little or no attention to the Library & Information Science applications in the fields of chemistry, Cartography, museum, law, art, school libraries as well as to independent subject clusters such as minorities in library, information architecture, mentoring in library science, library automation, preservation, oral history, cybernetics, copyright, information marketing and information economy. Lack of efforts on these areas is remarkable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information visualization
  • Knowledge visualization
  • Knowledge map of Library and information science
  • Knowledge base communities
  • scientific communities