بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ ها و عبارت‌های پیشنهادی پاب‌مد نسبت به اصطلاحات مش از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 استادیار و عضو هیئت علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

10.35050/JIPM010.2015.029

چکیده

پاب‌مد پرکاربردترین پایگاه پزشکی توسط متخصصان پزشکی و بهداشت است. این پایگاه جهت تسهیل جستجو و بازیابی مدارک مرتبط، از واژگان کنترل شده مش استفاده می‌کند و به تازگی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های پیشنهادی را به قابلیت‌های جستجو در رابط کاربری خود افزوده است. با توجه به این‌که هدف تمام نظام‌های بازیابی اطلاعات، بازیابی اطلاعات مرتبط با نیاز کاربر است، بررسی میزان کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های پیشنهادی پاب‌مد و اصطلاحات مش در بازیابی مدارک مرتبط از دیدگاه کاربران امری اساسی است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود. این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. داده‌های مورد نیاز آن از طریق پرسش‌نامه در هنگام جستجوی کاربران در پایگاه اطلاعاتی پاب‌مد گردآوری شده است. 40 نفر به عنوان جامعه پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشجویان پزشکی حرفه‌ای و اعضای هیئت علمی انتخاب شدند. پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان ربط مدارک بازیابی شده حاصل از کلیدواژه‌های پیشنهادی پاب‌مد و اصطلاحات مش از دیدگاه کاربران وجود ندارد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که کلیدواژه‌های پیشنهادی پاب‌مد و اصطلاحات مش به جستجوگران در فهم بهتر موضوع با توسعه دامنه لغات کاربر در رابطه با موضوع مورد جستجو کمک می‌کنند؛ اما تفاوتی در قضاوت ربط ایجاد نمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficiency of Pubmed Query Refinement Suggestions in Comparison with MESH Terms: A Bushehr Medical Specialists Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Khosravi 1
  • Zahra Poosh 2
  • Shohle Arastoupour 3
1
2
3
چکیده [English]

Purpose: Pubmed is among the most renowned medical databases. It uses MESH as a controlled vocabulary tool for facilitating the search process. Recently it has applied a second suggesting system (keywords and phrases) in this regard. Since information systems aim at retrieving the most relevant results, analyzing the efficiency of this new suggestion system and the old MESH terms from users' point of view would be of importance in this regard.
Methodology: As an applied study, this survey has been conducted through distributing a questionnaire during search sessions of users. To this end, a sample of 40 specialists, in the field of medical sciences, was selected through a purposive sampling method and the results were analyzed using SPSS 16.0.
Findings: the results show that there is no significant difference between documents relevance when Pubmed suggestions or MESH terms are used during each search session. According to the findings of this study both Pubmed suggestions and MESH terms help the user with better understanding the concept and they both broaden the terminology of users. At the same time both methods are efficient in relevancy of the retrieved documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pubmed Query Refinement Suggestions
  • MESH Terms
  • Pubmed
  • Relevance Judgments
  • Users