بررسی تازگی اطلاعات فارسی: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی نمایه شده در پایگاه‌های گوگل، یاهو و بینگ

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.35050/JIPM010.2015.031

چکیده

پژوهش حاضر که به هدف بررسی تازگی اطلاعات فارسی انجام شده است، می کوشد تا سرعت نمایه‌سازی روزنامه‌های فارسی را در سه موتور کاوش گوگل، یاهو و بینگ مطالعه و مقایسه کند. این پژوهش به روش وب‌سنجی انجام شده و جامعه آن را کلیه روزنامه‌های فارسی پیوسته تشکیل می دهد. نمونه پژوهش به روش هدفمند شناسایی شد و شامل آن دسته از روزنامه‌های فارسی زبان بود که فهرست آن‌ها در پایگاه «مگ ایران» آمده و نسخه الکترونیکی آن‌ها به طور منظم بر وب‌سایت مربوطه منتشر می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد موتور کاوش گوگل به لحاظ سرعت روزآمدسازی روزنامه‌های فارسی رتبه بالاتری نسبت به موتورهای کاوش یاهو و بینگ دارد. علاوه بر این، گوگل به طور کلی از الگوی روزآمدسازی منظم‌تری پیروی می‌کند. دو موتور کاوش یاهو و بینگ نه تنها از سرعت کمتری نسبت به گوگل برخوردارند، بلکه الگوی روزآمدسازی نامنظم‌تری دارند. دو موتور کاوش یاهو و بینگ به لحاظ سرعت روزآمدسازی تفاوتی با یکدیگر ندارند. این پژوهش برای نخستین بار وضعیت نمایه‌سازی روزنامه‌های فارسی زبان را در موتورهای کاوش وب مورد بررسی قرار داد و نشان داد که جستجوگرانی که به کمک موتورهای کاوش به این روزنامه‌ها دست می‌یابند، در گوگل از بخت بالاتری برای دستیابی به نسخه روزآمد این روزنامه‌ها برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The freshness of Persian Information: the case of Persian Newspapers indexed in Google, Yahoo and Bing

نویسندگان [English]

  • maryam yaghtin
  • zohre Honarjooyan
  • Hajar Sotudeh
چکیده [English]

Aiming to study the freshness of Persian information, the study attempted to explore the indexing speed of Persian newspapers in Google, Yahoo and Bing. The present study was conducted using a webometric method. The population study comprised all the online newspapers published in Persian. The study sample was identified using a targeted method. It included those Persian newspapers listed on the Magiran database with their electronic versions regularly published on their respective websites. The results revealed that Google outperforms the two other search engines in terms of timely indexing the Persian newspapers. Furthermore, it generally enjoys a more consistent and stable indexing model. Yahoo and Bing are not only slower in indexing the newspapers, but also experience a comparably lower consistency level in their indexing models. Yahoo and Bing show to be comparable in their indexing speeds. In this study, the indexing status of Persian newspapers on different internet search engines was investigated for the first time. Results showed that those accessing these newspapers using internet search engines will have a higher chance of accessing their most updated versions using Google.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian newspapers
  • Google
  • Yahoo
  • Bing
  • Indexing speed
  • freshness rate
  • immediate indexing