چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه‌ای از یک مورد

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2015.033

چکیده

یکی از چالش های دهه اخیر برای مدیران دانشگاهی مدیریت اطلاعات در دانشگاه ها بوده است. بسترهای گوناگونی برای این امر توسعه و پیشنهاد شده اند. وب سایت های دانشگاه ها (و دانشکده ها، بخش ها و گروه ها) یکی از این راه‌حل‌ها بوده اند. اما اتکاء به صفحات وب سایت برای درج منابع دانشی و استفاده از آن بنابه دلایلی هم‌چون عدم روزآمدی رضایت بخش نیست. به این ترتیب، در طی سال های اخیر بسیاری از دانشگاه ها برای آگاهی از فعالیت های کارکنان و گردآوری دارایی های فکری خود، اقدام به طراحی سیستم های مدیریت اطلاعات دیجیتال کرده اند.
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه های مادر و برتر کشور، با توجه به حجم انتشارات و ضرورت مدیریت آن، سیستمی را با هدف مدیریت اطلاعات پژوهشی در دانشگاه طراحی کرده است. سیستم اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد یا ساعد، توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385 طراحی و اجرا گردید.
هدف اصلی این پژوهش بررسی فنی نرم افزار مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد است. این پژوهش کاربردی و از نوع ارزیابانه بوده و با روش مطالعه موردی انجام شد. برای بررسی سیستم نرم افزاری مورد استفاده برای مخزن سازمانی دانشگاه از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد.
یافته ها نشان داد که وضعیت "ساعد" از لحاظ ویژگی های فنی در حد متوسط است. با این وجود، ضعف در برخی از قسمت ها مانند مدیریت محتوا و دسترس پذیری بر کارآرایی سیستم تأثیر دارند. از اینرو باید تمرکز بیشتری بر ویژگیهای کاربرمدار سیستم صورت گیرد. همچنین ویژگی های آرشیو و پشتیبانی از سیستم در وضعیت متوسط هستند که با توجه به استفاده روز افزون از سیستم، می توانند در آینده چالش برانگیز باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to evaluate an institutional repository system: a case study

نویسندگان [English]

  • Mehri parirokh
  • Mehdi Zahedi Nooghabi
چکیده [English]

Information management in universities and academic environments was a critical issue for their managers in late years. Some infrastructures like academic websites suggested as a solution but they had other problems such as out of dating information. So many universities have developed information management systems for managing their intellectual properties in recent years.
Ferdowsi University of Mashhad (FUM) has established its institutional repository named the SAED since 1385 (2006). The purpose of this research is to assessing the SAED from technical aspects. Evaluating research and case study were selected for implementing the research. Data collection tool was a checklist which was constructed by the researchers.
Findings revealed that SAED is at average level of technical specifications, overall. But Content management & Accessibility aspects have no good efficiency may be effect on usefulness of the system. So user centered approach must be applied in system redesigning and improving. Though Archiving & System support have suitable situation, increasing of users and data may be challengeable in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional repository
  • Ferdowsi University of Mashhad
  • Information management system
  • SAED
  • Evaluating of information management system
  • Evaluation Criteria
  • Institutional repository software