بررسی میزان بازیابی تصاویر بر اساس عملگر سایت

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه بو علی سینا همدان

10.35050/JIPM010.2015.004

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی تأثیر نمایه‏‌سازی مفهوم-محور بر بهینه‌‏سازی بازیابی تصاویر با استفاده از عملگر سایت است. با توجه به اهمیت روزافزون تصاویر در دنیای کنونی؛ این مقاله پیرامون ویژگی‌های مورد توجه عملگر سایت در بازیابی تصاویر بحث می‌کند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است و بر میزان بازیابی تصاویر در عملگر سایت تمرکز دارد. روش پژوهش مورد استفاده در آن از نوع پژوهش مبتنی بر فناوری و نیمه‌تجربی است. تعداد تصاویر بازیابی شده براساس عملگر سایت (site:) 151 تصویر از کل تصاویر مجموعه (تعداد 900 تصویر با 9 پیوند (صفحه))  است. آماره خی‏‌دو جهت بررسی تفاوت فراوانی تعداد تصاویر بازیابی شده بر اساس کدهای مختلف معنی‌دار بوده است و نشان می‏‌دهد که تعداد تصاویر بازیابی شده در کدهای مختلف، متفاوت بوده است. تخصیص عنوان و شرح حاشیه تصویر به زبان فارسی به ترتیب باعت افزایش رتبه و تعداد بازیابی تصاویر در مرحله بازیابی از طریق عملگر فوق می‌شود. آزمون کروسکال‏والیس برای تفاوت میانگین رتبه‏‌های بازیابی تصاویر در 9 گروه معنی‌داری است و از این‏رو میانگین رتبه بازیابی تصاویر در گروه‏های نه‏‌گانه متفاوت است. بنابراین، توجه به برخی متغیرها، بر بهبود سازماندهی تصاویر یک وبگاه تاثیر دارد و لازم است نمایه‌سازان و مدیران وبگاه‌ها در استفاده از تصاویر آن ها را مد نظر قرار دهند. این مقاله با تاکید بر نمایه‌‏سازی مفهوم-محور تصاویر، ویژگی‏‌ها و محدودیت‏‌های نمایه‏‌سازی تصاویر از طریق عملگر سایت را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Image Retrieval via Site Operator

نویسندگان [English]

  • Saleh Rahimi 1
  • Mehran Farhadi 2
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the Impact of Image Indexing on Optimizing Image Retrieval via site operator. Using quasi-experimental method 100 images, each image was uploaded 9 times with concept-based characteristics on iiproject.ir. Analysis consists of images which retrieved from the site operator. Number of images retrieved by the site operator is 151 images of 900 ones that are used in this study. The minimum number of retrieved images is related to "image titles" and the maximum ones to the criteria images which entitled with Q code. Chi-square statistics showed that the number of images retrieved in various codes was different. The best ranking is related to “image title” and the weakest one related to “image caption in Farsi”. Images average ranking retrieved in 9 groups were different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Indexing
  • image storing and retrieval
  • Concept-based Image Indexing
  • site operator