ارائه مدل پیاده‌سازی مدیریت دانش با رویکرد فازی در صنعت فناوری اطلاعات

نویسندگان

دانشگاه الزهرا (س)

10.35050/JIPM010.2015.009

چکیده

با پیشرفت علوم نوین و رقابتی­‌ترشدن عرصه دستاوردهای فناوری، مدیریت دانش به­‌عنوان یکی از مزیت­‌های رقابتی پایدار سازمان­‌های درگیر تکنولوژی محسوب می­‌شود. این امر در سازمان‌­های دارای تکنولوژی­‌های پیشرفته، به­‌خصوص سازمان­‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، به‌دلیل ماهیت آنها نمود بیشتری پیدا می­‌کند و از این جهت موضوع مدیریت دانش در حال حاضر، به یکی از  اولویت­‌های این قبیل سازمان­‌ها تبدیل شده است و سازمان‌ها در صورت عدم شناسایی، به­‌کارگیری، ثبت، ذخیره و خلق دانش، ناچار به پرداخت هزینه­‌هایی در ازای احیای مجدد آن خواهند شد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل جامعی در پیاده­‌سازی مدیریت دانش در صنعت فناوری اطلاعات است. بنابراین، مؤلفه­‌های مدل پیشنهادی پژوهش با مطالعه مقالات و پژوهش­‌های مشابه صورت‌گرفته در حوزه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و نیز با نظرسنجی از خبرگان این حوزه شناسایی گردیدند و در ارائه پاسخ‌ها از رویکرد فازی استفاده شد. یافته­‌های پژوهش نشان می­‌دهند که مراحل مدل پیاده­‌سازی مدیریت دانش در صنعت فناوری اطلاعات به­‌ترتیب اهمیت شامل ارزیابی دانش، ارتقاء دانش، برنامه­‌ریزی دانشی، فرهنگ دانش‌محور، استراتژی­‌های مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش، زیرساخت­‌های مناسب دانش، سازمان دانش‌محور و نمایش دانش می­‌باشند. همچنین، اقداماتی در هر یک از این مراحل وجود دارد که در پیاده­‌سازی موفق این مراحل نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Knowledge Management Implementation Model with Fuzzy Approach in Information Technology Industry

نویسندگان [English]

  • Zahra Razmi
  • Roya Razizadeh
چکیده [English]

With the progress of modern sciences and more competitive becoming environment in the technology era, knowledge management is being counted as one of the most important stable competitive advantages of technology oriented organizations. This matter is of higher importance in high technology organizations, especially those active in information technology field due to their unique identity. This way, knowledge management has been already shifted to one of the most important priorities of such organizations that in case of not identifying, applying, recording and creating that knowledge, the organization is inevitable to pay fortunesto revive the knowledge gone. The purpose of this research is presenting a comprehensive knowledge management implementation model in information technology industry. Therefore, the measures of the suggested research’s model were identified by studying identical researches and projects done in knowledge management and information technology sector and also through consultation with the experts. This way, a questionnaire was designed in two parts and distributed among experts in the understudied organizations. The research’s data were analyzed through T Test and Binomial Test through fuzzy approach due to the constraints presented by the Lickert scale. The research findings demonstrate that the stages of knowledge management implementation model in information technology sector include knowledge evaluation, knowledge leverage, knowledge planning, knowledge culture, knowledge strategies, knowledge management processes, suitable knowledge infrastructures, knowledge organization and knowledge presentation. There also exist actions in each stage that effect successful implementation of the mentioned stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuzzy approach
  • Information Technology
  • knowledge management implementation model
  • Knowledge Management