طراحی یک معماری سرویس‌گرا در محیط علم الکترونیکی جهت تولید و انتشار علم و دانش

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

10.35050/JIPM010.2015.012

چکیده

میزان توسعه و تعالی یک جامعه به میزان اهمیت علم در آن جامعه وابسته است. در قرن حاضر به لطف ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات سرعت تولید و انتشار علم رشد چشمگیری پیدا نموده است. اصطلاح علم الکترونیکی اشاره به این تحولات در دنیای علم دارد. از یک‌سو پیشرفت جامعه در گرو تولید و انتشار علم است و از سویی دیگر استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای تولید علم ضروری است. به همین منظور در این پژوهش برای نخستین بار در جامعه علمی ایران موضوع علم الکترونیکی موردبررسی قرار گرفت. بنابراین در این مقاله به سبب جدید بودن موضوع، پس از معرفی علم الکترونیکی، یک معماری سرویس گرا برای آن ارائه می‌شود. معماری سرویس گرا بر پایه سه رکن اساسی علم الکترونیکی یعنی داده، محاسبات و ارتباطات شکل‌گرفته است. هر یک از این ارکان خود دارای مؤلفه‌هایی هستند. این مؤلفه‌ها و اجزای معماری پیشنهادی با توجه به ویژگی‌هایی که نویسندگان دیگر برای معماری علم الکترونیکی در نظر گرفتند استخراج می‌گردد. پس از به دست آمدن مؤلفه‌ها، روابط منطقی بین آن‌ها ترسیم می‌شود. این مؤلفه‌ها در ارتباط و تعامل با یکدیگر، تولید و انتشار علم را تسهیل می‌نمایند. درنهایت برای درک بهتر روابط بین اجزای معماری پیشنهادی و تعامل آن‌ها، یک مورد کاوی موردبررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A service-oriented architecture for generating and sharing science and knowledge in the e-science environment

نویسندگان [English]

  • Javad Pourabbasi
  • Abdollah Aghaie
  • Mojtaba Hajian Heidary
چکیده [English]

The excellence of a society relies on the importance of science in the community. In this century, by the emergence of Information and Communication Technologies (ICT), the generation and sharing of science has been very fast. The e-science terminology has been developed to introduce such revolutions. Also the progress of the society depends directly on the efficient generation and sharing of the science. Therefore, in this study, for the first time in the scientific community of Iran, the e-science issue was investigated. Thus, in this paper based on the novelty of the issue, after the introduction of e- science, a service-oriented architecture is presented in this environment. The components of the proposed architecture are based on three significant facts: data, computations and communications each of these components, individually have different elements. These components were extracted according to features of the architectures of related researches. These components together, facilitate generation and sharing of the science and knowledge. Finally, to illustrate the proposed architecture and relations between components, a case study is surveyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-science
  • science generation
  • science sharing
  • service-oriented architecture
  • SCIENTIFIC RESEARCH