بررسی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی خارج از کشور از نظر ویژگی‌‌ها و قابلیت‌های مبتنی بر نشانه‌گذاری اجتماعی برای استفاده در کتابخانه‌‌های دیجیتالی ایران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهدانشکده مدیریت دانشگاه تهرانران

10.35050/JIPM010.2016.031

چکیده

این پژوهش قابلیت‏‌ها و ویژگی‏‌های مورد استفاده در رابط کاربر کتابخانه‏‌های دیجیتالی برتر دنیا در استفاده از نشانه‏‌گذاری اجتماعی که به کاربران امکان تولید، شناسایی، مرور، سازمان‏دهی و اشتراک محتوا را با استفاده از برچسب‏‌ها و سازمان‏دهی آن‏‌ها در طول فرآیند تعامل با کتابخانه دیجیتالی می‏‌دهد، شناسایی می‏‌کند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر را کتابخانه‏‌های دیجیتالی خارج از کشور تشکیل می‏‌دهد که از این میان ده کتابخانه دیجیتالی برتر دنیا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‏‌اند. به منظور گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی بر اساس متون و بررسی چهار وبگاه مبتنی بر نشانه‏‌گذاری اجتماعی (لایبری ثینگ، دلیشز، آمازون و گوگل بوک) فراهم شد. روایی ابزار با دریافت نظرهای ده نفر از متخصصان علوم اطلاعات و دانش‏‌شناسی ایران و برای پایایی نیز از آزمون آلفای کرونباخ (0/87) استفاده شد. یافته‏‌های پژوهش نشان داد که به جزء دو کتابخانه دیجیتالی «Google Books» و «Ibiblio» سایر کتابخانه‏‌های دیجیتالی برتر دنیا از ویژگی‏‌های وب 2، در تولید، مدیریت، مرور، جستجو و اشتراک محتوا استفاده نمی‏‌کنند و متکی بر ابزارهای سنتی وب 1 هستند. این یافته‏‌ها از دو جنبه ارزشمند است نخست آنکه تصویری روشن از ویژگی‏‌ها و قابلیت‏‌های اساسی رابط کاربر نظام‏‌های مبتنی بر نشانه‏‌گذاری اجتماعی فراهم می‏آورد. دوم آنکه این پژوهش، وضعیت رابط کاربر کتابخانه‏‌های دیجیتالی برتر دنیا را از نظر به کارگیری این قابلیت‏‌ها بررسی می‏‌کند که می‏‌تواند مبنایی برای طراحی رابط کاربر کتابخانه‏‌های دیجیتالی داخل کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating User Interfaces of Non-Iranian Digital Libraries based on Social Bookmarking Capabilities and Characteristics to Use by Iranian Digital Libraries

نویسندگان [English]

  • Zahra Naseri 1
  • Alireza Noruzi 1
  • Maryam Nakhoda 2
چکیده [English]

Current study aims to investigate the status of user interfaces of non-Iranian digital libraries’ based on social bookmarking capabilities and characteristics to use by Iranian digital libraries. This research studies the characteristics and capabilities of top digital libraries’ user interfaces in the world based on social bookmarking used by library users. This capability facilitates producing, identifying, organizing, and sharing contents using tags. Survey method was used with descriptive-analytical approach in this study. Populations include non-Iranian digital libraries interfaces. Top ten digital libraries’ interfaces were selected as the sample. A researcher-made checklist prepared based on literature review and investigating four distinguished websites (Library Thing, Delicious, Amazon, and Google Book). Faced validity evaluated by 10 experts’ viewpoints, then reliability calculated 0.87.Findings of this study are important because of two reasons: first, it provides a comprehensive and an unambiguous vision for recognizing user interfaces’ basic capabilities and characteristics based on social bookmarking. Second, it can provide a base for designing digital libraries in Iran. The results showed that the majority of digital libraries around the world had not used web 2.0 characteristics such as producing, identifying, organizing, and sharing contents except two digital libraries (Google Books, and Ibiblio).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Library 2.0
  • Social digital library
  • Social Bookmarking
  • Social tagging
  • Folksonomies