شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی

نویسندگان

فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2016.001

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بهره گرفته شد. نخست با رجوع به ادبیات پژوهش، سیاهه سامانه ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی شناسایی شدند و براساس مهارت‌های هفت‌گانه مدیریت دانش شخصی و نیز سه قلمرو مدیریت دانش شخصی، توسط نمونه‌ هدفمند 30 نفره‌ای از متخصصان علوم کامپیوتر و علم اطلاعات و دانش‌شناسی خوشه‌بندی شدند. بنابر یافته‌های به دست آمده در مرحله نخست، 47 ابزار شناسایی شدند و براساس دیدگاه متخصصان در فهرست سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی قرار گرفتند. سپس، در مرحله دوم، بر اساس میزان کاربرد آن‌ها تحت عنوان سامانه‌ها و ابزارهای بازیابی دانش، سازماندهی دانش، ارزیابی دانش، تحلیل دانش، اشاعه دانش، اشتراک دانش و امنیت دانش خوشه‌بندی شدند. علاوه براین، مجموعه ابزارهای موردنظر در سه قلمرو عمومی، تعاملی و شخصی از دیدگاه متخصصان طبقه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and clustering the Personal Knowledge Management (PKM) systems

نویسندگان [English]

  • Atefeh Sharif
  • Rezvan Hosseingholizadeh
چکیده [English]

This paper aims to identify and cluster the Personal Knowledge Management (PKM) systems. To achieve this objective, survey research method was used. In the first phase, 47 systems were identified based on the literature. Then, in the second phase, thirty intentionally selected experts from computer science and information and knowledge science clustered the identified systems in to seven clusters including knowledge retrieving, knowledge evaluating, knowledge originating, knowledge analyzing, knowledge collaborating, knowledge presenting and knowledge securing. Also, these systems are clustered by experts due to the three private, public and interactive domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal knowledge management
  • Personal knowledge management skills
  • Personal knowledge management Systems