حضور مقاله‌های ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.35050/JIPM010.2017.045

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان حضور مقاله­ های بین­المللی ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌­های اجتماعی انجام می­شود. در این پژوهش مقاله‌های دارای بیشترین نمره آلتمتریک مشخص شده و رابطه میان شاخص­‌های آلتمتریکس و عملکرد استنادی مقاله‌­های مورد بررسی نیز مطالعه می­‌گردد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از شاخص­‌های آلتمتریکس انجام می­‌شود. جامعه پژوهش شامل 563 مقاله است که تا پایان سال 2014 میلادی در دسته‌بندی موضوعی علم اطلاعات و کتابداری پایگاه وب‌آوساینس نمایه شده و دارای حداقل یک نویسنده با وابستگی سازمانی مؤسسات ایرانی است. میزان حضور مقاله­‌های ایرانی در رسانه­‌های اجتماعی با استفاده از بوکمارکلت آلتمتریک که توسط مؤسسه «آلتمتریک» ارائه می­‌شود، بررسی شده است. برای مصورسازی ماتریس همبستگی میان شاخص­‌های مختلف از نرم‌افزار آماری آر استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که از 563 مقاله ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در پایگاه علوم، 72 مقاله در رسانه­‌های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته شده­‌اند. بررسی انواع رسانه‌­های اجتماعی مختلف نشان می‌­دهد که «توئیتر» (80/55)، «مندلی» (77/77) و «سایت­یو­لایک» (22/22) مهم­ترین رسانه­‌های اجتماعی منتشرکننده مقاله‌های علم اطلاعات و کتابداری ایران بوده­‌اند. بیشترین سهم حضور مقاله­‌های منتشرشده در رسانه­‌های اجتماعی به سال­ 2014 (30 درصد) تعلق داشته است. در نهایت، مطالعه همبستگی میان شاخص‌­های آلتمتریکس و استنادی مقاله­‌های مورد بررسی نشان‌دهنده وجود رابطه آماری معنادار مثبت و متوسط میان تعداد خوانندگان مقاله­‌های علم اطلاعات و کتابداری ایران در «مندلی» و «سایت­یو­لایک» با تعداد استنادهای دریافتی این مقاله‌­ها در پایگاه وب‌آوساینس است. در انتها می­‌توان بیان نمود که شاخص‌­های آلتمتریکس می­‌توانند در کنار سایر شاخص‌­های علم‌سنجی برای بررسی عملکرد پژوهشگران و مطالعه اثرگذاری تولیدات علمی کشور مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presence of Iranian Information Science and Library Science Articles in Social Media: An Altmetric Study

نویسنده [English]

  • Mohammadamin Erfanmanesh
چکیده [English]

Objective: The main objective of the paper is to study the presence of Iranian Information Science & Library Science articles in social media websites and tools. Articles with the highest altmetric scores will be identified and the association between altmetric and citation indicators will be investigated.

Methodology: This study is an applied research using altmetric data. A total of 563 articles in the area of Information Science & Library Science which specified Iran as their affiliated country and indexed by the Thomson Reuters until the end of 2014, were selected as the population of study. The altmetric bookmarklet, a service provided by Altmetric Institute was used for data collection. Statistical analysis and visualization was conducted using R statistical computing software.

Results: Out of 563 Iranian IS & LS articles, 72 papers (12.8%) were mentioned at least once in different social media. Twitter (80.55%) stands out as the most promising altmetric source for Iranian IS & LS papers, followed by Mendeley (77.77%) and CiteULike (22.22%). Studying the share of IS & LS papers with altmetric indicators across publication years show that papers published in 2014 have the highest proportion (30%). The results of running a Spearman correlation test revealed statistically significant but moderate relationships between Mendeley and CiteULike readership counts and number of citations in Web of Science.

Conclusion: Altmetric indicators, indices based on activity in social media environments, have the potential to measure scientific impact of researchers beside other scientometric indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics
  • Article-level Metrics
  • Social Media
  • Information Science &
  • library science