پیشنهاد چارچوبی مفهومی جهت معماری دانش سازمان‌های کلان مقیاس

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران، ایران؛

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.35050/JIPM010.2017.049

چکیده

عمده‌ترین نگرانی اغلب سازمان‌ها در عصر حاضر که عصر اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود، موفقیت و برتری آن‌ها در عرصه‌ی بازار‌های رقابتی است. مرور عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی یک پروژه‌ مدیریت دانش ما را به وجود عامل کمتر شناخته شده‌ای تحت عنوان معماری دانش رهنمون می‌سازد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر با رشد و توجه روز افزون به سازمان‌های کلان مقیاس و اهمیت مقوله‌ی مدیریت دانش در این دسته از سازمان‌ها مواجه هستیم. از اینرو مقاله جاری تلاش دارد ضمن بررسی ابعاد گوناگون مقوله معماری دانش، چارچوبی را جهت معماری دانش در سازمان‌های کلان مقیاس پیشنهاد نماید. قالب اولیه چارچوب پیشنهادی بر چارچوب معماری اطلاعات سازمانی زکمن بنا نهاده شد و در ادامه با افزودن جنبه خدمت و بعد سطوح معماری و باز تعریف تمامی محصولات چارچوب از حوزه اطلاعات به دانش، چارچوب معماری دانش مطلوب حاصل گشت. روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش توصیفی بوده و اعتبار آن از طریق انجام یک مطالعه موردی و جمع‎آوری نظر جمعی از خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حکایت از سودمندی این چارچوب جهت مدیریت دانش در سازمان‎های کلان مقیاس را داشته و یافته‎های این پژوهش می‎تواند به طراحان جهت معماری دانش سازمان‎های متبوعشان یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Framework for Knowledge Architecture in Large-Scale Organizations

نویسندگان [English]

  • Touraj Varaee 1
  • Jafar Habibi 2
  • Ali Mohaghar 3
1
2
3
چکیده [English]

The main concern for most organizations in this age, which has been called the age of knowledge-based economy, is their success and superiority in competitive markets. Reviewing the parameters that might have been effective on the success of operationalizing a knowledge management project leads us to a potential factor as knowledge architecture. With regard to the significant effect of knowledge management in the efficiency of organizations and the inclination of current organizations toward large-scale, we try to come up with a suitable architectural framework in such organizations. The initial structure of the framework was established based on the information architectural framework of Zachman. Then, we arrived at the ideal knowledge architecture framework by adding service abstraction and architecture level dimension besides changing the field of all the cells within Zachman’s framework from information into knowledge. This research is descriptive in method and its validity is confirmed by executing a case study and soliciting the opinions of some knowledge architecture experts. The results indicate feasibility of applying framework to other knowledge-intensive large-scale firms and the findings of paper may be beneficial for architects in the knowledge area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Architecture Framework
  • Knowledge Management
  • Information Architecture Framework
  • Large-Scale Organizations