شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی

نویسندگان

1 دانشگاه امام علی (ع)

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.35050/JIPM010.2017.034

چکیده

امروزه سیستم‌های اطلاعاتی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان‌ها محسوب می‌شوند؛ چرا که کیفیت خروجی این سیستم‌ها نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان دارد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی است. بر همین اساس، نقش متغیرهایی چون «عوامل سازمانی»، «عوامل انسانی» و «عوامل فنی» مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات یکی از سازمان‌های بخش عمومی کشور به تعداد 60 نفر است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، به‌منظور تأیید مؤلفه‌ها و شاخص‌ها از نرم‌افزار «اس‌پی‌اس‌اس» استفاده شد و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی اولویت‌بندی عوامل صورت گرفت. نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت عوامل سازمانی، عوامل انسانی و فنی به‌ترتیب بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی است. همچنین، از بین شاخص‌های مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی، حمایت مدیر ارشد، امنیت، پذیرش و مدیریت دانش فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، به‌ترتیب رتبه‌های نخست را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of key factors influencing the effectiveness of information systems in State-Owned Organizations

نویسندگان [English]

  • Mansour Kheirgoo 1
  • Javad Shukuhy 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays, information systems organizations can help in gaining competitive advantage, because the quality of the output of these systems play an important role in improving the performance of the organization. The main objective of this study is Identification and ranking of key factors influencing the effectiveness of information systems in State-Owned Organizations. For this purpose, the role of variables such as organizational factors, human factors and technical factors have been examined.The Statistical Population of this research is IT experts one of the organizers of public sector. In this study, data were analyzed with using SPSS and  fuzzy analytic hierarchy process. The results suggest that organizational, human and technical factors in order of priority  are influential on effectiveness of information systems. Senior management support, security, Adoption of Information Technology and knowledge management, are indicators that affect the effectiveness of information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information systems
  • the effectiveness of information systems
  • Organizational Factors
  • human factors
  • technical factors