استفاده از تکنیک دیمتل فازی برای رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت دانش

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

10.35050/JIPM010.2017.037

چکیده

دانش یکی از کلیدی‌ترین منابع هر سازمان است که باید همانند سایر منابع به‌صورت اثربخش مدیریت شود. علاوه بر دلایل درون‌سازمانی، بسیاری از شرکت‌ها برای واکنش به محیط رقابتی کسب‌وکار بر نقش پراهمیت مدیریت دانش تأکید داشته و بهره­‌گیری از آن را اهرمی برای مقابله با فشار بازار می­‌دانند. با وجود آنکه امروزه تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام‌گرفته، مدیران و تصمیم‌گیران سازمان‌ها همچنان در انتخاب مسیر و راهبرد مناسب مدیریت دانش به‌عنوان گام اولیه و پایه­‌ایِ این حوزه دچار مشکل هستند. لذا، این تحقیق با هدف انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش برای شرکت‌های پروژه‌محور انجام‌گرفته است. پیشنهاد این پژوهش توجه به عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش، در عین توجه به ویژگی‌های­ خاص هر پروژه و به‌دست‌آوردن روابط متقابل آن‌ها با روش دیمتل فازی است. بدین‌منظور، 6 عامل اصلی موفقیت مدیریت دانش با توجه به مطالعات پیشین و 10 ویژگی مهم پروژه پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی به‌عنوان عوامل فرعی شناسایی گردیده است. پروژه مذکور مربوط به یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت پخش ایران می­باشد. عوامل انتخاب‌شده به‌عنوان معیارهای ارزیابی برای سه راهبرد انسان­‌محور، سیستم‌­محور و پویا در نظر گرفته‌ شده‌اند. در نهایت، با استفاده از تکنیک دیمتل فازی اهمیت و میزان تأثیر هر راهبرد با توجه به معیارها مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Fuzzy DEMATEL Technique to Ranking Knowledge Management Strategies

نویسندگان [English]

  • Mahdi yadegari
  • MohammadJafar Tarokh
چکیده [English]

Knowledge is one of the most important resources of every company that must be effectively managed like any other resources. In addition to inter-organizational reasons, most of companies consider knowledge management and its effective usage as a leverage to be able to compete in their field. Although a lot of research has been conducted in this area, company's manager and decision makers fail in choosing the suitable knowledge management strategy which is the basis and initial step in their field of work. Therefore this research has been done with the goal of selecting the appropriate strategy for project oriented companies. Proposal of this research is to consider the main success factors of knowledge management, besides of its individual properties for each project, and also achievement of their reciprocal relationship through fuzzy DEMATEL method. For this purpose, according to previous studies, 6 main successful factors of knowledge management and 10 important properties of enterprise resource planning implementation project as secondary factors have been identified. Aforementioned project is related to one of the biggest distribution industry companies in Iran. Selected factors serve as assessment criterion for 3 Human-oriented strategy, system-oriented strategy, and dynamic strategy. Finally, by using fuzzy DEMATEL method, importance and efficacy of each strategy according to criteria has been identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge management strategy
  • Project Oriented Companies
  • Enterprise resource planning system
  • Fuzzy DEMATEL Method