مدیران در ایجاد کتابخانه دیجیتالی به دنبال چه اهدافی هستند؟

نویسندگان

1 حسینیه ارشاد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام شهرری

10.35050/JIPM010.2017.039

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دلایل ایجاد کتابخانه‌های دیجیتالی در سازمان‌های دولتی از دیدگاه مدیران انجام شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر نظریه زمینه‌ای (گراندد تئوری) است. با توجه به شیوه‌های مختلف در اجرای نظریه زمینه‌ای، در پژوهش حاضر از روش نظام‌مند سه‌مرحله‌ای استفاده شد. داده‌های این پژوهش از طریق مطالعه اسناد کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه با 11 نفر از مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی در سازمان‌های دولتی گردآوری گردید. داده‌های حاصل از پژوهش پس از کدگذاری در قالب مدل پارادایم شکل یافته و بر اساس همان مدل نیز دسته‌بندی شده‌ است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران و جلب رضایت آن‌ها، بهره‌گیری از قابلیت‌های خاص فناوری کتابخانه دیجیتالی، دسترس‌پذیری آسان به منابع، و ارتقاء بهره‌وری در سازمان از جمله دلایل مهم در ایجاد کتابخانه‌های دیجیتالی در سازمان‌های دولتی شهر تهران هستند. نتایج پژوهش طبق مدل پارادایم نشان داد که شرایط مداخله‌گر در ایجاد کتابخانه‌های دیجیتالی نظام آموزشی و پژوهشی، مسائل اقتصادی، و محدودیت‌های سازمانی است. همچنین، شرایط زمینه‌ای در پژوهش حاضر سازوکار فرهنگ‌سازی در سازمان‌ها به‌شمار می‌آید. در نتیجه، پیامدها شامل رفع نیاز اطلاعاتی کاربران، رضایت کاربران، جذب مخاطب، رقابت با جست‌وجوگران و پایگاه‌های اطلاعاتی بزرگ اینترنتی، اقتصاد اطلاعات، رشد و توسعه فرهنگی،  اجتماعی و اقتصادی، و تعالی سازمانی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What are the aims of managers in developing digital libraries?

نویسندگان [English]

  • Maryam Yazdipour 1
  • Mehdi Alipour-Hafezi 2
  • Dariush Matlabi 3
چکیده [English]

The aim of this study is to identify the goals of governmental organizations in developing digital libraries. The used methodology is Grounded Theory. This study used three step systematic method of the mentioned research method. Interview with 11 digital library managers help us to collect data. The collected data filtered by coding steps and demonstrated by Paradigm model. Results showed that settling users’ information needs, usage of digital library technology capability, presenting simple access to information resources and productivity promotion are the main purposes of developing digital libraries in governmental organizations. Also paradigm model showed that terms of intervention in developing digital libraries are research and education system, economic issues, and organizational limitations. Also underlying conditions are mechanism of organizations’ culture promotion. Outcomes are resolving user’s information needs, promoting user satisfaction, audience engagement, competition with search engines and big databases, information economy, cultural, societal and economic development, and organizational Excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital libraries
  • governmental organizations
  • digital library development