آینده نگاری تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات در ایران

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله با استفاده از منابع و خرد جمعی متخصصان و سایر فعالان صنعت فناوری اطلاعات سعی در افزایش اثربخشی تصمیم‌ها و سیاست‌های این حوزه دارد. برای دستیابی به این هدف، 107 فناوری نوظهور و آینده از گزارش‌های آینده‌نگاری و برنامه‌های تحقیقاتی اروپا، ژاپن، تایوان و شرکت «گارتنر» استخراج شد. سپس، از بین این فناوری‌ها 69 فناوری (که در چهارده حوزه موضوعی طبقه‌بندی شده بود) با تأیید اعضای پانل خبرگان به‌عنوان ورودی دلفی مورد استفاده قرار گرفت.
در مرحله بعدی تحقیق با استفاده از روش دلفی، ابتدا در بخش پرسش‌های عمومی بر اساس نظر اعضای پانل، موانع و چالش‌هایی که انتظار می‌رود فناوری اطلاعات به آن‌ها پاسخ دهد و سازمان‌های اثربخش در تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات تبیین گردید. سپس، دیدگاه اعضای پانل دلفی نسبت به هر فناوری با شاخص‌های میزان اهمیت، زمان تحقق، وضعیت ایران و زمان استفاده گسترده در ایران سنجیده شد. در بخش نتایج دلفی، نتایج به‌دست ‌آمده در فرایند دلفی در سه بخش تحلیل اطلاعات فردی، پرسش‌های عمومی و پرسش‌های تخصصی در مورد هر فناوری گزارش شده و در بخش پایانی توصیه‌هایی برای تصمیم‌گیران بر اساس استنباط محقق ارائه داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Technology Research & Development Foresight in Iran.

نویسندگان [English]

  • Mansoor Sheydaee 1
  • Alireza Talebpour 2
  • Ali Rezaeian 3
چکیده [English]

This research utilizes resources and collective wisdom of IT experts and other participants in industry to increase the effectiveness of policies and decisions in the area. To achieve this goal, 107 future and emerging technologies from foresight reports and research programs in Europe, Japan, Taiwan and Gartner firm were extracted. Then out of these technologies, 69 cases (categorized in 14 subject areas) were acknowledged by experts’ panel for applying as the Delphi inputs.
By using the Delphi method (two rounds), IT R&D barriers and challenges, effective organizations in IT R&D investment, and priorities have been determined, according to the panel members. Then, the view of panel members about each technology was evaluated by criteria such as degree of expertise, importance, forecasted time of technological realization (in the word) and widespread use of technology in Iran, Iran’s status in the life cycle of knowledge and impact of technology in IT applications area.
The results of the Delphi process was reported in national level, including Delphi panel members demography, public questions and specialized questions for each of the technologies. Finally the research provides some recommendations for decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT Industry
  • IT Research and Development
  • foresight
  • Emerging technologies