مدل مفهومی بازار کارای پایگاه‌های اطلاعاتی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدل مفهومی بازار کارای پایگاه های اطلاعاتی است، به عبارت دیگر این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد، آیا بازار پایگاه های اطلاعاتی بازاری کاراست؟ بنابراین سه سئوال اساسی مطرح در این مقاله عبارتند از: مولفه های بازار کارا چیست؟ آیا بازار پایگاه های اطلاعاتی جزء بازارهای کار محسوب می شوندیا خیر؟ و مدل مفهومی ارتباط مولفه های بازارکارای پایگاه های اطلاعاتی چگونه است؟ روش شناسی: برای دستیابی به هدف این مقاله و پاسخگویی به سئوالات آن از روش تحلیل محتوای کیفی با تکنیک تحلیل محتوای تلخیصی استفاده شده است، که طی دو مرحله تقلیل داده ها و رمز گذاری آزاد مولفه های اصلی بازارهای کارا بدست آمد، سپس یک سیاهه وارسی تهیه و به مسئولان بازرگانی 9 پایگاه اطلاعاتی مهم ارسال شد تا براساس تجربیات خود به هریک از مولفه ها از 0 تا 5 امتیاز بدهند، یافته ها: یافته های مرحله اول  چهار مولفه: اطلاع محوری، خطی بودن، حجم معاملات و منطق و عقلانیت را به عنوان مولفه های اصلی بازارهای کارا نشان داد. یافته های سیاهه وارسی حاکی از آن بود که بازار پایگاه های اطلاعاتی را می توان در زمره بازارهای کارا به شمار آورد. نتیجه گیری: براساس اولویت ارائه شده از سوی ناشران به هریک از مولفه های بازارهای کارا مدل مفهومی بازار کارای پایگاه های اطلاعاتی ترسیم شده است ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Modell of Efficient Market of Databases in Iran

نویسنده [English]

  • Mahshid Eltemasi
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this article is conceptual modeling of market efficiency of information databases, there are 3 main questions in this article: 1) what are the components of the efficient market? 2) Is the database markets an efficient market? 3)  How is the mental model of the efficient market databases? Methodology:  In order to achieve that, summarizing content analysis techniques was used by reviewing literatures during the two-step analysis, and coding processes extracted the main components of efficient markets, then provided a check list from component and sent to business unit managers of 9 major databases. Finding: We found that fourth categories for information database efficient markets: Linearity is most important and then to order, are logic and rationality, and Information-centric, trading volume reached fourth place, so we can say the information database markets are efficient, and findings of check list showed that the market for databases can be regarded as efficient markets. Results: and therefore we traced the conceptual model of efficient markets in Information Databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Market
  • databases
  • Efficient Market
  • market efficiency