مسیریابی مبتنی بر زمان در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوریاطلاعات ایران(ایرانداک)

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی به محیط کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وارد شده و برخی کتابخانه‌های پیشرفته دنیا جهت بهبود استفاده از فضا و منابع موجود از مزایای «جی‌آی‌اس» بهره می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر طراحی پایگاه مسیریابی در کتابخانه «مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی» به‌منظور تسهیل دستیابی کاربران به امکانات و خدمات کتابخانه است.
روش پژوهش پیمایش توصیفی است و ماهیت پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. در این پژوهش، داده‌های مورد نیاز از بخش‌های مختلف کتابخانه و با مطابقت اطلاعات واقعی با نقشه‌های موجود (مشاهده) گردآوری شد. به‌منظور پیاده‌‌سازی، ورود داده‌ها و تشکیل پایگاه اطلاعات مکانی مسیریابی از نرم‌افزار «آرک‌ جی‌آی‌اس» استفاده شد.
از آنجا که در پژوهش حاضر با شبکه عبور و مرور سروکار داریم و چون مقادیر زمان برای راه‌ها غیرمنفی است، از الگوریتم «دایجکسترا» برای مسیریابی مبتنی بر زمان استفاده شد. بعد از ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی مسیر، تعیین کوتاه‌ترین مسیر در کمترین زمان امکان‌پذیر شد. از این سیستم برای درک بهتر چگونگی رسیدن کاربران به ورودی کتابخانه و دسترسی به امکانات کتابخانه‌ای در جهت افزایش سودمندی و کارایی کتابخانه استفاده گردید. این مسئله ایده جدیدی است که به‌کارگیری آن در کتابخانه‌های دنیا به‌تازگی آغاز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time-Based Way Finding at the Library of Agriculture Information and Scientific Documents Center (ASIDC)

نویسندگان [English]

  • Roya Pournaghi 1
  • Ali Jalali Dizaji 2
  • Maryam Zandieh Dolabi 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays, Geographic Information Systems applications enter in libraries and information centers and some advanced libraries in the world use the benefits of GIS in general to improve the space and resources. The present study aimed to implement a way finding system in order to facilitate the users’ access to the facilities and services in the library of the Agriculture Information and Scientific Documents Center.
This is an applied research, in which the required data were gathered from different sections of the library through a survey-descriptive method and observation technique for the correspondence between real information and the available maps. Data were entered, analyzed and the results were implemented through the Arc GIS software on the maps.
The illustrated maps had shown that they might be helpful in gaining a better understanding of the users’ access to the library entrance and facilities in order to improve its utility and efficiency. This is a new idea started to be used in the libraries of the world. Since the study dealing with the network traffic and the amount of time for non-negative ways, Dijkstra’s algorithm was used to Time-Based Way finding. After creating the database, determining the shortest path at the least time was possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • access
  • Time-Based Way Finding
  • Agriculture Information and Scientific Documents Center (ASIDC)
  • Dijkstra’s Algorithm
  • Geographical Information System (GIS)