سیستم پیشنهاد‌دهنده زمینه‌آگاه برای انتخاب گوشی تلفن همراه با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری جبرانی و غیرجبرانی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

2 دانشگاه قم

چکیده

سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده بر اساس علایق و نیازمندی‌های مشتری، کالاها و خدمات متناسب را به او پیشنهاد می‌دهند. استفاده از این سیستم‌ها زمان جست‌وجوی مشتری را کاهش داده و کیفیت انتخاب وی را بالا می‌برد. از طرفی، استفاده از اطلاعات زمینه‌‌آگاه در سیستم پیشنهاددهنده، مانند زمان و مکان خرید و عادات رفتاری کاربر به ارتقاء کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتری کمک می‌کند. مشتری‌های مختلف علایق و نیازهای متفاوتی دارند. به ‌همین دلیل، فاکتورهای مؤثر بر خرید در آن‌ها متفاوت است. کشف نیازهای مشتری بدون پرسش مستقیم از او و به‌وسیله پردازش اطلاعات زمینه‌ای، به افزایش کیفیت سیستم پیشنهاددهنده منجر می‌شود. در این مقاله، یک سیستم پیشنهاددهنده زمینه‌آگاه برای انتخاب گوشی تلفن همراه در گوشی‌های مجهز به سیستم‌عامل اندروید طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سیستم با استفاده از حسگرهای گوشی تلفن همراه کاربر اطلاعات زمینه‌ای او را استخراج می‌کند. سپس، با استفاده از اطلاعات زمینه‌ایِ به‌دست‌آمده شاخص‌های غیرمؤثر بر خرید گوشی جدید را حذف می‌کند. در نهایت، درخت سلسله‌مراتبی شاخص‌ها را ایجاد کرده و با استفاده از اطلاعات کاربر و ماتریس مقایسات زوجی به وزن‌دهی شاخص‌های مؤثر می‌پردازد. در نهایت، گوشی مناسب فرد به او پیشنهاد داده می‌شود. این سیستم با ترکیب روش غیرجبرانی حذفی و روش جبرانی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی به انتخاب و پیشنهاد گوشی مناسب فرد می‌پردازد. در نهایت، سیستم پیشنهاددهنده زمینه‌آگاه در اختیار مشتریان گوشی‌ تلفن همراه قرار گرفته و دو فاکتور رضایت از نتایج پیشنهادات و رضایت از رابط کاربری مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، یک پیشنهاددهنده سنتی و غیرزمینه‌آگاه نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا این دو فاکتور در دو سیستم با هم مقایسه شود. در نهایت، نشان داده می‌شود که استفاده از اطلاعات زمینه‌ای، کیفیت پیشنهادات و رضایت مشتری را افزایش داده است. همچنین، به‌دلیل کاهش تعداد فاکتورهای مؤثر بر خرید و در نتیجه، کاهش تعداد مقایسات زوجی، رضایت مشتری از رابط کاربری را نیز اندکی افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Context Aware Recommender System for Mobile Phone Selection Using Combination of Elimination Method and Analytic Hierarchy Processing

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • Fatemeh Sadat Lesani 2
چکیده [English]

Recommender systems suggest proper items to customers based on their preferences and needs. Needed time to search is reduced and the quality of customer’s choice is increased using recommender systems. The context information like time, location and user behaviors can enhance the quality of recommendations and customer satisfication in such systems. In this paper a context aware recommender system is designed and implemented in android smart phones to help customers select mobile phones. The system removes ineffective criteria on user’s purcheses using customer mobile phones’ sensor data. Then creates analytic hierarchy processing tree and computes weights. Finally the recommender system recommends proper mobile phone to user. The system selects and recommends suitable phones using combination of elimination method and analytic hierarchy processing (AHP). The context aware recommender system is used by mobile phone customers to assess recomendation satisfication and user interface design satisfication. In addition a traditional non-context aware recommender system is used by users to compare the recommendation results in two different systems. The article concludes that using context information can improve the recommendation quality and user satisfication. Because of decreasing criteria and pair-wised comparisions, the user interface design satisfication improves a little too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recommender System
  • Context aware
  • Mobile Phone Selection
  • Analytic Hierarchy Processing (AHP)
  • Elimination Method