یادداشت سردبیر:نقش مراکز ملی اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های دانشگاهی در پیشگیری و برخورد با سرقت علمی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد