دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران: خدمتی نوین برای پژوهشگران ایرانی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

چکیده

دروازه‌های اطلاعات موضوعی، دسترسی کنترل‌شده به پایگاه‌های اطلاعات موضوعی و با کیفیت لازم را در میان منابع بی‌کران وب برای پژوهشگران فراهم می‌سازند و آنان را از سردرگمی و سرگشتگی در میان این منابع نجات می‌دهند. هدف اصلی این پژوهش ایجاد دروازه اطلاعات منابع علمی، پژوهشی و فناورانه ایران به‌عنوان منبعی ارزشمند برای استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران در داخل و خارج از ایران است. روش این پژوهش، پیمایش توصیفی و طراحی سیستم است. برای طراحی و ساخت این دروازه، نخست پیشینه دروازه‌های اطلاعات و سپس، دروازه‌های همانند در جهان بررسی شد. برای گزینش انواع منابع نیز یک سیاهه وارسی طراحی گردید. سپس، معیارهای ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی مشخص و بر پایه معیارها کار جست‌وجو و گردآوری اطلاعات پایگاه‌های گوناگون انجام شد. بر پایه یافته‌ها، مهم‌ترین قالب‌های اطلاعاتی گردآوری‌شده ده قالب اصلیِ نشریه، ‌پایان‌نامه/ رساله، گزارش طرح پژوهشی،‌ همایش علمی، کتابخانه،‌ پروانه ثبت اختراع، سخنرانی، دوره کوتاه‌مدت آموزشی،‌ انجمن علمی، و کتاب دانشگاهی را در‌بر‌داشتند. دسته‌بندی موضوعی منابع نیز بر پایه شش موضوع اصلی علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی، علوم انسانی، هنر و معماری، و موضوع‌های فرعی آن‌ها بود. سپس، زیرساخت نرم‌افزاری سامانه تولید و اطلاعات گردآوری‌شده در آن بارگذاری گردید. این سامانه که نخستین دروازه اطلاعاتی در ایران به شمار می‌رود، در نشانی dar.irandoc.ac.ir راه‌اندازی شد و در اختیار همگان قرار گرفت. از مهم‌ترین دستاوردهای کاربرد این سامانه می‌توان به فراهم‌ساختن فضایی مناسب برای دسترسی سریع دانشگاهیان و پژوهشگران به تازه‌ترین منابع اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه؛ ارائه اطلاعات آماری از منابع اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناوری کشور در وب؛ کنترل کیفیت محتوا برای استفاده کاربران؛ و تشویق به‌اشتراک‌گذاری منابع تازه و باکیفیت موجود در شبکه برای استفاده پژوهشگران و دانشگاهیان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Gateway for Scientific, Research, and Technological Information: a New Service for Iranian Researchers

نویسندگان [English]

  • Roya Pournaghi
  • Behroz Rasouli
  • Sirous Alidousti
چکیده [English]

: Information Subject Gateways are providing access to the necessary quality controlled databases among the vast resources for users of the web and saving them from the confusion and perplexity among the sources on the web. The main objective of this research is creating Iranian Gateway for Scientific, Research, and Technological Information as a valuable source for use by academics and researchers inside and outside of Iran. Method of This study was descriptive survey and system design. To design and build this gateway, first gateways literature review studied and the Iranian research needs were identified. A Checklist was developed in order to selection of types sources. The evaluation criteria were specified databases and search criteria. Collecting information on different databases was performed. Based on the findings, the most prominent of information gathered includes ten original formats: journals, theses / dissertations, research reports, scientific conferences, library, patent, lectures, educational short courses, scientific associations, and university books. Resources are categorized according to six main themes of Basic Sciences, Medical Sciences, Engineering, Agriculture, Veterinary, Humanities, Art and Architecture and their sub-themes. Then the infrastructure system software was developed and information gathered loaded on it. This system is the first information gateway In Iran and is available from the
Address dar.irandoc.ac.ir to everyone. In Iran, scientific research and technological information is increasing and various resources in various fields are provided on the web. Access to some of the information from a unit window that has the necessary qualities could increase the efficiency and effectiveness of searches. Such a system known as the quality controlled information gateway is a new service for Iranian researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information services
  • Information Gateway
  • Subject Gateway
  • Scientific Information
  • Research Information
  • Technological Information