تحلیل سیاست‌های بهبود مدیریت دانش با استفاده از پویایی‌های سیستم

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ کرمان؛ ایران؛

چکیده

مدیریت دانش یکی از محرک‌های اصلی نوآوری در سازمان‌هایی است که در قالب مجموعه‌ای از فرایندها و فناوری‌ها عمل می‌کند. در سازمان‌های مختلف روند سطح بلوغ فرایندهای دانشی دارای پویایی خاص خود است. جهت شناخت این پویایی‌ها به تحلیل سیستمی نیاز هست. لذا، هدف این مقاله تحلیل سیستمی فرایندهای مدیریت دانش و بررسی راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش فاصله بین وضع مطلوب فرایندهای مدیریت دانش و وضع جاری آن‌ها در یک مطالعه موردی است. در این تحقیق از پویایی‌های سیستم جهت تحلیل سیاست‌های مختلف برای کم‌کردن فاصله بین سطح فعلی و مطلوب فرایندهای مدیریت دانش (شناسایی دانش، تحصیل دانش، به‌اشتراک‌گذاری دانش، نگهداری دانش) استفاده شده است. همچنین، برای این‌که مدل به واقعیت و دنیای واقعی نزدیک باشد، پرسشنامه‌ای به‌منظور به‌دست آوردن سطح فعلی فرایندهای مدیریت دانش تهیه‌ گردید. این تحقیق با مطالعه موردی روی بخش مهندسی صنایع «دانشگاه اردکان» انجام شده است. نتایج نشان داد که هرچه سرمایه‌گذاری روی تحصیل دانش بیشتر شود و تعداد کلاس‌های آموزشی بیشتری تشکیل شود، سطح تحصیل دانش افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن سطح کل مدیریت دانش بهبود می‌یابد. همچنین، به مدیران توصیه می‌شود تا آنجا که ممکن است تأخیر و مدت‌زمان اقداماتی را که برای بالا بردن سطح فعلی فرایندهای مدیریت دانش انجام می‌دهند، کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Improvement Policies of Knowledge Management by Using System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Elahe Fayyaz
  • Seyed Hamed Moosavirad
چکیده [English]

Knowledge management is one of the main driver of innovation in organizations that acts in a set form of processes and technology. In different organizations the trend of knowledge process maturity has its specific dynamics. For understanding this dynamics, a system analyzing is required. Therefore, the aim of this paper is the system analysis of knowledge management processes and study of the recommended solutions and policies for reducing the gap between the ideal and the current level of knowledge management processes in a case study. In this paper, system dynamics has been used for analyzing different policies and reducing the distance between the current and ideal level of knowledge management processes (knowledge identification, knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge protecting). This research has been applied on the case study of industrial engineering department in Ardakan University. Results show that the investment on knowledge acquisition in comparison with the other policies will increase the number of educational courses as well as the level of knowledge acquisition process. Thus, the total level of knowledge management will be increased. In addition, it is recommended to the mangers that the delay and adjust time for growing the knowledge processes levels should be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • system dynamics
  • Knowledge Management
  • Knowledge Identification
  • Knowledge acquisition
  • Knowledge sharing