رتبه‌بندی سیستم نرم‌افزار انباره داده در سامانه‌های مناقصه

نویسندگان

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

با توجه به استفاده از فناوری اطلاعات و افزایش نرم‌افزارهای ارائه‌شده توسط ارائه‌دهندگان سیستم‌های نرم‌افزاری، انتخاب نرم‌افزار مناسب از میان نرم‌افزارهای ارائه‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، سازمان‌ها نیازمند سازوکاری هستند که قادر باشند تمامی جنبه‌های نرم‌افزارهای ارائه‌شده در مناقصه‌ها را برای انتخاب نرم‌افزاری مناسب که مطابق با نیازهای سازمان باشد، مورد بررسی و مقایسه قرار دهند. می‌توان گفت که انتخاب سیستم نرم‌افزاری مناسب یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره است. در این مقاله، با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان، شاخص‌های انتخاب سیستم نرم‌افزار مناسب مشخص شده، سپس مدلی اجرایی به‌منظور انتخاب نرم‌افزار مناسب از میان نرم‌افزارهای ارائه‌شده در مناقصه‌های سازمان‌ها ارائه گردیده است.
در طراحی این مدل از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بهره‌گیری شده است. همچنین، برای نمایش نحوه پیاده‌سازی مدل، موردکاوی در زمینه انتخاب نرم‌افزار انباره داده‌ها انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Software System for Data Warehouse in Tender Systems

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Afjei
  • Zahra Afjei
چکیده [English]

Considering the use of information technology and the increase of software provided by software providers, it is important to select the appropriate software from the software provided. Therefore, organizations need to have the tools to be able to examine and compare all aspects of the software offered in the tenders to select the appropriate software that meets the needs of the organization. It can be said that choosing the appropriate software system is a multi-criteria decision-making problem. In this paper, using the literature of research and opinions of experts, the indexes of the selection of appropriate software system are specified, then an executive model is presented to select the appropriate software from the software provided in the tenders of the organizations..
In the design of this model, the hierarchical analysis process has been used. Also, to illustrate how the model is implemented, a case study is conducted on the selection of software for data storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytic hierarchy process
  • Data Warehouse Software System
  • Weighted Effective Indicators
  • multi-criteria decision making
  • Selecting Software Systems
  • Systems
  • tender