بررسی تطبیقی اصطلاح‌نامه معارف اسلامی و اصطلاح‌نامه علوم قرآنی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

3 کارشناس امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای و نقاط قوت و ضعف «اصطلاح‌نامه معارف قرآنی» و «اصطلاح‌نامه علوم قرآنی» است. در جامعه کنونی که مدارک به‌صورت الکترونیکی نگهداری می‌شود، بازیابی و اشاعه اطلاعات برای توسعه پژوهش، دارای اهمیتی به ‌مراتب بیشتر از ذخیره مدارک بوده و اصطلاح‌نامه که مبنای نمایه‌سازی در علوم گوناگون به‌شمار می‌رود، یکی از راهکارهای ذخیره‌سازی، سامان‌دهی و طبقه‌بندی اطلاعات در علم اطلاع‌رسانی در دهه‌های اخیر است. روش پژوهش، مطالعه تطبیقی است و بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای ‌با روش تحلیل مقایسه‌ای انجام گرفته است. دو اصطلاح‌نامه مورد پژوهش پس از جمع‌‌آوری داده‌ها و با کنار هم‌گذاشتن آن‌ها بر اساس معیارهایی نظیر امتیازات، کاستی‌ها، حذف اصطلاحات و ناهماهنگی در سیستم ارجاعات مقایسه شده‌اند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که هرچند «اصطلاح‌نامه علوم قرآنی» از مقدمه‌ای مفیدتر و وسیع‌تر و منابع بیشتری نسبت به «اصطلاح‌نامه معارف قرآنی» برخوردار است، از لحاظ محتوایی همانند «اصطلاح‌نامه معارف اسلامی» عمل کرده است. در ضمن، این دو اصطلاح‌نامه فاقد توسعه‌دهنده و پشتیبان هستند؛ زیرا افرادی که اصطلاح‌نامه‌ها را روزآمد نگه می‌دارند، باید به نظام‌هایی که نیازهای اساسی اصطلاح‌نامه را مرتفع می‌سازند، دسترسی داشته باشند و از نرم‌افزارهای مدیریت اصطلاح‌نامه استفاده نمایند که بعضی از پژوهشگاه‌ها و مراکز دیگر این‌کار را انجام می‌دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Islamic and Quranic Sciences Thesauri

نویسندگان [English]

  • Toraj heidari 1
  • Molok alsadate Hosseini behshti 2
  • Elham bassaty 3
چکیده [English]

This study examines the comparative strengths and weaknesses of the Estelahname-ye Maaref-eQoran and Estelehname-ye O’lome Qorani. In today’s society where the documents are kept electronically, retrieval and dissemination of information for the development of research, is more important than saving documents. Thesauri are the base of indexing of various sciences and one of the solutions for storing, organizing and classifying information in recent decades. This Article uses a comparative approach and desk review by comparative method. Data were compared according to rates, defects, removing inconsistencies in terminology and referral system.
The results suggest that although Estelehname-ye O’lome Qorani has a useful introduction and has more resources than Estelahname-ye Maaref-e Qoran content, but is similar to Estelahname-ye Maaref-e Qoran in function. In addition both books have no developer and supporter system. For those who keep thesaurus updated, access to systems that respond basic needs is nessecery, and they must employ thesaurus management software that some research centers use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Term
  • Recovery
  • Knowledge of the Quran Indexing
  • comparative approach