به کارگیری استانداردها (مورد مطالعه: کتابخانه‎های دیجیتالی ایران)

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین استانداردهای مورد استفاده در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران است. روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها ‎پرسشنامه ‎محقق‌‌ ساخته بود. در پرسشنامه طراحی‌شده استانداردهای مربوط به سه بخش ذخیره‌سازی، سازماندهی و جست‌وجو/ بازیابی اطلاعات که با مرور متون و منابع مرتبط و با اعمال نظر 5 نفر از متخصصان استخراج شده‌ بود، در اختیار جامعه پژوهش قرار گرفت و از آنان خواسته شد درباره استفاده از هر یک از استانداردها در کتابخانه دیجیتالی خود گزارش دهند.
نتایج پژوهش نشان داد که رایج‌ترین فرمت‌ فایل‌های پشتیبانی‌شده در قالب متنی (پی‌دی‌اف) با 95 درصد، تصویری( JPEG ) با63/7، صوتی ( MP3 ) با63/7 درصد و ویدیوئی ( AVI ) با 45/5 درصد استفاده است. در حوزه سازماندهی رایج‌ترین استانداردهای فراداده توصیفی «مارک» با 77/3درصد و «دابلین‌کور» با 59/1درصد استفاده بودند. استاندارد فراداده ساختاری «متس» با 22/7 درصد استفاده در جایگاه بعدی جای گرفت. در این میان استاندارد فراداده مدیریتی «پرمیس» با 9/1 درصد استفاده پایین‌ترین میزان کاربرد را داشت. در بخش استانداردهای جست‌وجو/ بازیابی اطلاعات در سطح کتابشناختی( Z39.50 ) با 77/3 درصد استفاده پرکاربردترین شناخته شد و در سطح تمام متن OAI با 22/7 درصد و ( OAI-PMH ) با 9/1 درصد استفاده،پایین‌ترین میزان کاربرد را داشتند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که 95 درصد کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از نرم‌افزار تولید داخل استفاده می‌کنند و پشتیبانی نرم‌افزار از هر استاندارد نقش مؤثری در استفاده از آن توسط کتابخانه دارد. نتیجه  آزمون مربع کا نیز نشان داد که کتابخانه‌های دانشگاهی بیشتر از سایر انواع کتابخانه‌ها از استانداردها استفاده می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Standards (Case Study: Iranians Digital Libraries)

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi
  • Nayere Jafari Far
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and determine standards in Iranian digital libraries that are most widely used. The research method is descriptive-analytic. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The questionnaire consisted of three parts: storage standards, meta data standards, and interoperability protocols. The questionnaire was presented to the research community and they were asked to report on the use of any of the standards in their digital library. The results indicated that the most commonly supported text files were PDF (with 95% usage), JPEG (with 63.7% usage), MP3 (with 63.7% usage) and AVI (with 45.5% usage) in storage standards part. In the area of organization, the most commonly used standards were MARC (with 77.3% usage) and Dublin Core (with 59.1% usage) in metadata standards part. The METS metadata standard with 22.7% of the usage was in the next place. In the meantime, the standard for the management of the PREMIS (with 10% usage) was the lowest usage. In the information search/retrieval standard section Z39.50 with 77.3% usage was considered the most frequently used standard, and OAI (with 22.7% usage) and OAI-PMH (with 9.1% usage) were regarded as the least frequently used standards, respectively. Also, the results of the study showed that 95 percent of Iranian digital libraries use in-house software and software support from each standard has an effective role in using it by the library. The results of the Chi-square test also revealed that university libraries use standards more than other types of libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • File Formats
  • Information Digital Library
  • Library Standards Organization Standards
  • Interoperability Protocols
  • Iran