اَبَر مجلات دسترسی آزاد: مطالعه موردی ویژگی‌ها و عملکرد هشت اَبَر مجله بین المللی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه، اَبَرمجله‌های دسترسی آزاد نقش بسیار مهمی در ارتباطات علمی ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف معرفی هشت‌ اَبَرمجله برجسته جهانی و مطالعه وضعیت آن‌ها در بازه زمانی پنج‌ساله 2012 تا 2016 انجام شده است.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش از 195011 مقاله منتشرشده در هشت اَبَرمجله در سال‌های 2012 الی 2016 و نمایه‌شده در پایگاه «وب‌آوساینس» تشکیل شده است. داده‌های پژوهش با مراجعه به پایگاه‌های «وب‌آوساینس»، «جی‌سی‌آر»، و «این‌سایتس» از محصولات مؤسسه «کلریویت انلیتیکس» گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار «مایکروسافت اکسل» مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته است.
تعداد مقاله‌های منتشرشده در این هشت اَبَرمجله در سال 2016 نسبت به سال 2012 با رشد تقریبی 101 درصدی همراه بوده است. در بازه زمانی پنج‌ساله مورد مطالعه، در مجموع، 195011 مقاله در هشت اَبَرمجله منتشر شده‌ که با در نظر گرفتن هزینه انتشار مقاله در هر مجله، رقمی در حدود 300 میلیون دلار برای انتشار آن پرداخت شده است. مقاله‌های منتشرشده در اَبَرمجله‌ها در مقایسه با میانگین کلی پایگاه «وب‌آوساینس» از اثرگذاری استنادی بالاتری برخوردار بوده‌اند. همچنین، مطالعه عملکرد هشت اَبَرمجله نشان داد که در مجموع، 91/6درصد مقاله‌ها و 96/1درصد استنادهای مجله‌های مورد مطالعه به دو مجله‌ PLoS One و Scientific Reports تعلق داشته است. بیشترین سهم مقاله‌های منتشرشده در این مجله‌ها به‌ترتیب، به حوزه‌های موضوعی بیو‌شیمی و بیولوژی مولکولی، علوم چند‌رشته‌ای، علوم اعصاب، سرطان‌شناسی و ایمنی‌شناسی اختصاص داشته است. همچنین، کشورهای ایالات متحده، چین، انگلستان، آلمان و ژاپن دارای بیشترین تعداد برون‌دادهای پژوهشی در هشت اَبَرمجله بوده‌اند.
نتیجه‌ این‌که در سال‌های اخیر ناشران برجسته دنیا تقاضای بازار جهت انتشار برون‌دادهای پژوهشی را درک کرده و به ایجاد اَبَرمجله‌ها اقدام نموده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این روند در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Open Access Mega Journals: The Case Study of Characteristics and Performance of Eight International Mega Journals

نویسنده [English]

  • Mohammadamin Erfanmanesh
چکیده [English]

Open access mega journals represent an increasingly important part of the scholarly communications. The current research aims to introduce eight international mega journals and to investigate their performance in a five-year time span (2012-2016).
The current study is an applied research in terms of objectives while it is a descriptive study in terms of data analysis and conducted using scientometric indicators. Research population comprised of 195011 articles published in eight mega journals during 2012-2016 and indexed by the Web of Science. Data was collected using three products of the Clarivate Analytics, namely Web of Science, Journal Citation Reports as well as InCites. Data analysis was conducted using Microsoft Excel.
Results of the study showed 101% growth in 2016 compared to 2012 with regard to publications in eight studied mega journals. A total of 195011 articles have been published in eight mega journals during 2012-2016. Considering article processing fees of each journal, we can assume that roughly 300 million USD has been charged by eight mega journals. Papers published in mega journals were found to have higher citation impact compared with the average of the Web of Science database. Results revealed that two mega journals, namely PLoS One and Scientific Reports, were accountable for 91.6% of total publications and 96.1% of total citations. The highest share of publications in eight mega journals was found to be in the following research categories: Biochemistry & Molecular Biology, Multidisciplinary Sciences, Neurosciences, Oncology and Immunology. Moreover, the US, China, the UK, Germany and Japan had the highest number of publications in eight studied mega journals.
Reputable publishers have identified a market demand for publication of scholarly output and are offering their services using open access mega journals. The mega journal market seems likely to keep increasing in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mega Journals
  • Open Access Journals
  • Scholarly Communications