اجتناب از اطلاعات: یک مرور نظام‌مند

نویسندگان

دانشگاه شیراز؛ شیراز؛ ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش شناخت مفهوم اجتناب از اطلاعات از منظر خاستگاه، عوامل مؤثر، رفتارها، حوزه‌های کارشده و خلأ‌های پژوهش است. این پژوهش با روش مرور نظام‌مند و با بهره‌گیری از چارچوب «کیچنهام و چارترز» انجام شد. با بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی و مطالعه چکیده مقاله‌های بازیابی‌شده با کلیدواژه‌های مرتبط، ۶۵ مقاله مرتبط شناسایی و پس از پالایش، ۴۹ مقاله مرتبط بدون محدودیت بازه زمانی بررسی شد. پس از مطالعه مقالات مرتبط با اجتناب از اطلاعات و با به‌کارگیری رویکرد تحلیل محتوا، مطالب در چند مقوله موضوعی دسته‌بندی شد و با توجه به اهداف پژوهش به سؤالات پاسخ داده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که خاستگاه اجتناب از اطلاعات را می‌توان در نظریه‌هایی چون نظریه ناهماهنگی شناختی «فستینگر»، نظریه کاهش عدم قطعیت «گودیکونست» و در مدل‌هایی نظیر مدل «جانسون» و مدل «ویلسون» جست‌وجو کرد. مهم‌ترین عوامل مؤثر در اجتناب از اطلاعات را می‌توان در دو دسته عوامل لذتی و راهبردی دسته‌بندی کرد. از جمله عوامل لذتی می‌توان به ترجیح حل شانس‌آزمایی‌های چندگانه، بیزاری از خطر، ضرر و ناامیدی، اضطراب، توجه، حسرت‌گریزی، حفظ خوش‌بینی، اجتناب از ناهماهنگی شناختی و سرمایه‌گذاری بر روی عقاید اشاره کرد. عوامل راهبردی نیز خود به دو دسته راهبردی درون‌فردی (اجتناب از تناقض پویا، مقاومت در برابر وسوسه، حفظ انگیزه، اجتناب از فرافکنی تعصبات، سلب مسئولیت و ذخیره برای بعد) و راهبردی بین فردی (اجتناب از فاش کردن اطلاعات خود در برابر دیگران و یا دریافت اطلاعات از دیگران که باعث ایجاد تغییر در نگرش شود) تقسیم می‌شوند. سپس، رفتارهای اجتناب از اطلاعات مطرح شده‌اند که شامل اجتناب فیزیکی، بی‌توجهی، تفسیر خوشایند اطلاعات، فراموش کردن و خودناتوان‌انگاری می‌شوند. همچنین، بافت‌هایی که تاکنون اجتناب از اطلاعات در آن‌ها مطرح شده شامل حوزه سلامت، اطلاعات خطر، رسانه‌های اجتماعی و خبری، روابط عاطفی و مصرف دخانیات بودند که با استفاده از ابزارهای رایج سنجش اجتناب از اطلاعات مانند پرسشنامه، مصاحبه، مدل‌سازی معادلات ساختاری، و مشاهده آزمایشگاهی بررسی شده‌اند. سرانجام اینکه می‌توان از جمله خلأهای مهم پژوهشی این حوزه به نبودِ مدلی جامع برای اجتناب از اطلاعات که پاسخگوی هر جامعه و هر مسئله‌ای باشد، و نیاز به توجه بیشتر به اجتناب از اطلاعات در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Avoidance: a Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Mahsa Torabi
 • Mahdieh Mirzabeigi
چکیده [English]

The aim of this study is to understand the concept of information avoidance in terms of origin, effective factors, behaviors, areas of the previous studies, and research gaps. This research was conducted by systematic review method using Kitchenham and Charters (2007) framework. By reviewing internal and external databases and studying the abstracts of retrieved articles with related keywords, 65 related articles were identified and after refinement, 49 related articles were reviewed without time limitation. After studying the articles related to information avoidance, and using the content analysis approach, the contents were categorized into several thematic categories and the questions were answered according to the aims of the research. The findings suggest that the origins of information avoidance could be traced back to theories such as cognitive dissonance theory of Festinger (1957), uncertainty reduction theory of Gudykunst (1985), and models such as Johnson’s (1997) and Wilson’s (1999). The most important factors influencing information avoidance could be classified into two categories of Hedonic and Strategic factors. The factors of hedonic category are preferences for resolution of compound lotteries, risk, loss, and disappointment aversion, anxiety, attention, regret aversion, optimism maintenance, dissonance avoidance, and belief investments. Strategic factors also fall into two categories: intrapersonal strategic avoidance (avoiding dynamic inconsistency, resisting temptation, motivation maintenance, avoiding projection biases, abdicating responsibility and saving it for later) and interpersonal strategic avoidance (avoiding spoiling information about themselves or receiving information about others, which causes a change in their attitudes toward them). Information avoidance behaviors are then introduced which include physical avoidance, inattention, biased interpretation of information, forgetting, and self-handicapping. Also, the contexts in which information avoidance has been discussed so far include health, risk information, social and news media, emotional relationships, and smoking, using common information avoidance assessment tools such as questionnaires, interviews, modeling, laboratory observation, and task defining are investigated. Finally, two of the important research gaps in this field are the lack of a comprehensive model for information avoidance that is responsive to any society and any problem, and the need to pay more attention to information avoidance in the field of knowledge and information science.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Avoidance
 • Information seeking behavior
 • Information Searching Behavior
 • Information Behavior
 • Systematic review
 1. نادربیگی، فرحناز، علیرضا اسفندیاری مقدم، عاطفه زارعی، و بهروز بیات. 1398. اجتناب اطلاعات در آینه متون: یک مرور نظامند. تعامل انسان و اطلاعات 6 (4): 1-12.‎
 2. نادربیگی، فرحناز، علیرضا اسفندیاری مقدم، عاطفه زارعی، و بهروز بیات. 1398. اجتناب اطلاعات در آینه متون: یک مرور نظامند. تعامل انسان و اطلاعات 6 (4): 1-12.‎
 3. Addison, Colleen V. 2017. The issue of avoidance: Information avoidance in the context of personal health concerns. Columbia: University of British Columbia.
 4. Addison, Colleen V. 2017. The issue of avoidance: Information avoidance in the context of personal health concerns. Columbia: University of British Columbia.
 5. Alaoui, Chakib. 2012. Solid-state thermal management for lithium-ion EV batteries. IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (1): 98-107. [DOI:10.1109/TVT.2012.2214246]
 6. Alaoui, Chakib. 2012. Solid-state thermal management for lithium-ion EV batteries. IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (1): 98-107. [DOI:10.1109/TVT.2012.2214246]
 7. Augoff, K., B. McCue, E. F. Plow, and K. Sossey-Alaoui. 2012. miR-31 and its host gene lncRNA LOC554202 are regulated by promoter hypermethylation in triple-negative breast cancer. Molecular cancer 11 (1): 1-13. [DOI:10.1186/1476-4598-11-5]
 8. Augoff, K., B. McCue, E. F. Plow, and K. Sossey-Alaoui. 2012. miR-31 and its host gene lncRNA LOC554202 are regulated by promoter hypermethylation in triple-negative breast cancer. Molecular cancer 11 (1): 1-13. [DOI:10.1186/1476-4598-11-5]
 9. Barbour, J. B., L. S. Rintamaki, J. A. Ramsey, and D. E. Brashers. 2012. Avoiding health information. Journal of health communication 17 (2): 212-229. [DOI:10.1080/10810730.2011.585691]
 10. Barbour, J. B., L. S. Rintamaki, J. A. Ramsey, and D. E. Brashers. 2012. Avoiding health information. Journal of health communication 17 (2): 212-229. [DOI:10.1080/10810730.2011.585691]
 11. Benabou, Roland, and Jean Tirole. 2002. Self-Confidence and Personal Motivation. Quarterly Journal of Economics 117 (3): 871-915. [DOI:10.1162/003355302760193913]
 12. Benabou, Roland, and Jean Tirole. 2002. Self-Confidence and Personal Motivation. Quarterly Journal of Economics 117 (3): 871-915. [DOI:10.1162/003355302760193913]
 13. _____. 2011. Identity, Morals, and Taboos: Beliefs as Assets. Quarterly Journal of Economics 126 (2): 805-55. [DOI:10.1093/qje/qjr002]
 14. _____. 2011. Identity, Morals, and Taboos: Beliefs as Assets. Quarterly Journal of Economics 126 (2): 805-55. [DOI:10.1093/qje/qjr002]
 15. Berger, C. R., and R. J. Calabrese. 1975. Uncertainty Reduction Theory (URT).???
 16. Berger, C. R., and R. J. Calabrese. 1975. Uncertainty Reduction Theory (URT).???
 17. Blajer-Gołębiewska, A., D. Wach, and M. Kos. 2018. Financial risk information avoidance. Economic research-Ekonomska istraživanja 31 (1): 521-536. [DOI:10.1080/1331677X.2018.1439396]
 18. Blajer-Gołębiewska, A., D. Wach, and M. Kos. 2018. Financial risk information avoidance. Economic research-Ekonomska istraživanja 31 (1): 521-536. [DOI:10.1080/1331677X.2018.1439396]
 19. Brashers, D. E., D. J. Goldsmith, and E. Hsieh. 2002. Information seeking and avoiding in health contexts. Human communication research 28 (2): 258-271. [DOI:10.1111/j.1468-2958.2002.tb00807.x]
 20. Brashers, D. E., D. J. Goldsmith, and E. Hsieh. 2002. Information seeking and avoiding in health contexts. Human communication research 28 (2): 258-271. [DOI:10.1111/j.1468-2958.2002.tb00807.x]
 21. Broadbent, Donald E. 2013. Perception and Communication. Oxford and New York: Pergamon Press.
 22. Broadbent, Donald E. 2013. Perception and Communication. Oxford and New York: Pergamon Press.
 23. Camerer, C., G. Loewenstein, and M. Weber. 1989. The Curse of Knowledge in Economic Settings: An Experimental Analysis. Journal of Political Economy 97 (5): 1232-54. [DOI:10.1086/261651]
 24. Camerer, C., G. Loewenstein, and M. Weber. 1989. The Curse of Knowledge in Economic Settings: An Experimental Analysis. Journal of Political Economy 97 (5): 1232-54. [DOI:10.1086/261651]
 25. Carrillo, Juan D., and Thomas Mariotti. 2000. Strategic Ignorance as a Self-Disciplining Device. Review of Economic Studies 67 (3): 529-44. [DOI:10.1111/1467-937X.00142]
 26. Carrillo, Juan D., and Thomas Mariotti. 2000. Strategic Ignorance as a Self-Disciplining Device. Review of Economic Studies 67 (3): 529-44. [DOI:10.1111/1467-937X.00142]
 27. Case, D. O., J. E. Andrews, J. D. Johnson, and S. L. Allard. 2005. Avoiding versus seeking: the relationship of information seeking to avoidance, blunting, coping, dissonance, and related concepts. Journal of the Medical Library Association 93(3): 353.
 28. Case, D. O., J. E. Andrews, J. D. Johnson, and S. L. Allard. 2005. Avoiding versus seeking: the relationship of information seeking to avoidance, blunting, coping, dissonance, and related concepts. Journal of the Medical Library Association 93(3): 353.
 29. Chae, Jiyoung. 2016. Who avoids cancer information? Examining a psychological process leading to cancer information avoidance. Journal of Health Communication 21 (7): 837-844. [DOI:10.1080/10810730.2016.1177144]
 30. Chae, Jiyoung. 2016. Who avoids cancer information? Examining a psychological process leading to cancer information avoidance. Journal of Health Communication 21 (7): 837-844. [DOI:10.1080/10810730.2016.1177144]
 31. Cho, Chang-Hoan. 2004. Why do people avoid advertising on the internet? Journal of Advertising 33 (4): 89-97. [DOI:10.1080/00913367.2004.10639175]
 32. Cho, Chang-Hoan. 2004. Why do people avoid advertising on the internet? Journal of Advertising 33 (4): 89-97. [DOI:10.1080/00913367.2004.10639175]
 33. Dai, B., A. Ali, and H. Wang. 2020. Exploring information avoidance intention of social media users: a cognition-affect-conation perspective. Internet Research. [DOI:10.1108/INTR-06-2019-0225]
 34. Dai, B., A. Ali, and H. Wang. 2020. Exploring information avoidance intention of social media users: a cognition-affect-conation perspective. Internet Research. [DOI:10.1108/INTR-06-2019-0225]
 35. Dali, Keren. 2018. The lifeways we avoid. Journal of Documentation. [DOI:10.1108/JD-04-2018-0057]
 36. Dali, Keren. 2018. The lifeways we avoid. Journal of Documentation. [DOI:10.1108/JD-04-2018-0057]
 37. Davey, G. C., F. Tallis, and S. Hodgson. 1993. The relationship between information-seeking and information-avoiding coping styles and the reporting of psychological and physical symptoms. Journal of psychosomatic research 37 (4): 333-344. [DOI:10.1016/0022-3999(93)90135-3]
 38. Davey, G. C., F. Tallis, and S. Hodgson. 1993. The relationship between information-seeking and information-avoiding coping styles and the reporting of psychological and physical symptoms. Journal of psychosomatic research 37 (4): 333-344. [DOI:10.1016/0022-3999(93)90135-3]
 39. Deline, Mary B., and Lee A. Kahlor. 2019. Planned risk information avoidance: a proposed theoretical model. Communication Theory 29 (3): 360-382. [DOI:10.1093/ct/qty035]
 40. Deline, Mary B., and Lee A. Kahlor. 2019. Planned risk information avoidance: a proposed theoretical model. Communication Theory 29 (3): 360-382. [DOI:10.1093/ct/qty035]
 41. Edgerly, Stephanie. 2017. Seeking out and avoiding the news media: Young adults' proposed strategies for obtaining current events information. Mass Communication and Society 20 (3): 358-377. [DOI:10.1080/15205436.2016.1262424]
 42. Edgerly, Stephanie. 2017. Seeking out and avoiding the news media: Young adults' proposed strategies for obtaining current events information. Mass Communication and Society 20 (3): 358-377. [DOI:10.1080/15205436.2016.1262424]
 43. Feiler, Lauren. 2014. Testing models of information avoidance with binary choice dictator games. Journal of Economic Psychology 45: 253-267. [DOI:10.1016/j.joep.2014.10.003]
 44. Feiler, Lauren. 2014. Testing models of information avoidance with binary choice dictator games. Journal of Economic Psychology 45: 253-267. [DOI:10.1016/j.joep.2014.10.003]
 45. Festinger, Leon. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
 46. Festinger, Leon. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
 47. Fuertes, M. C. M., B. M. D. Jose, M. A. A. Nem Singh, P. E. P. Rubio, and A. B. Guzman 2020. The moderating effects of information overload and academic procrastination on the information avoidance behavior among Filipino undergraduate thesis writers. Journal of Librarianship and Information Science 52 (3): 694-712. [DOI:10.1177/0961000619871608]
 48. Fuertes, M. C. M., B. M. D. Jose, M. A. A. Nem Singh, P. E. P. Rubio, and A. B. Guzman 2020. The moderating effects of information overload and academic procrastination on the information avoidance behavior among Filipino undergraduate thesis writers. Journal of Librarianship and Information Science 52 (3): 694-712. [DOI:10.1177/0961000619871608]
 49. Germeni, Evi, and Peter J. Schulz. 2014. Information seeking and avoidance throughout the cancer patient journey: two sides of the same coin? A synthesis of qualitative studies. Psycho‐Oncology 23 (12): 1373-1381. [DOI:10.1002/pon.3575]
 50. Germeni, Evi, and Peter J. Schulz. 2014. Information seeking and avoidance throughout the cancer patient journey: two sides of the same coin? A synthesis of qualitative studies. Psycho‐Oncology 23 (12): 1373-1381. [DOI:10.1002/pon.3575]
 51. Golman, R., D. Hagmann, and G. Loewenstein. 2017. Information avoidance. Journal of Economic Literature 55 (1): 96-135. [DOI:10.1257/jel.20151245]
 52. Golman, R., D. Hagmann, and G. Loewenstein. 2017. Information avoidance. Journal of Economic Literature 55 (1): 96-135. [DOI:10.1257/jel.20151245]
 53. _____, Russell, and George Loewenstein. 2015. Curiosity, information gaps, and the utility of knowledge. Information Gaps, and the Utility of Knowledge 55 (1): 96-135.
 54. _____, Russell, and George Loewenstein. 2015. Curiosity, information gaps, and the utility of knowledge. Information Gaps, and the Utility of Knowledge 55 (1): 96-135.
 55. Goodall, Catherine E., and Phillip Reed. 2013. Threat and efficacy uncertainty in news coverage about bed bugs as unique predictors of information seeking and avoidance: An extension of the EPPM. Health communication 28 (1): 63-71. [DOI:10.1080/10410236.2012.689096]
 56. Goodall, Catherine E., and Phillip Reed. 2013. Threat and efficacy uncertainty in news coverage about bed bugs as unique predictors of information seeking and avoidance: An extension of the EPPM. Health communication 28 (1): 63-71. [DOI:10.1080/10410236.2012.689096]
 57. Grant, Simon, A. Kajii, and B. Polak. 1998. Intrinsic Preference for Information. Journal of Economic Theory 83 (2): 233-59. [DOI:10.1006/jeth.1996.2458]
 58. Grant, Simon, A. Kajii, and B. Polak. 1998. Intrinsic Preference for Information. Journal of Economic Theory 83 (2): 233-59. [DOI:10.1006/jeth.1996.2458]
 59. Green, Jonathon, and Nicholase J. Karolides. 2014. Encyclopedia of censorship. Infobase Publishing.
 60. Green, Jonathon, and Nicholase J. Karolides. 2014. Encyclopedia of censorship. Infobase Publishing.
 61. Gaspar, R., S. Luís, B. Seibt, M. L. Lima, A. Marcu, P. Rutsaert, ... and J. Barnett. 2016. Consumers' avoidance of information on red meat risks: information exposure effects on attitudes and perceived knowledge. Journal of Risk Research 19 (4): 533-549. [DOI:10.1080/13669877.2014.1003318]
 62. Gaspar, R., S. Luís, B. Seibt, M. L. Lima, A. Marcu, P. Rutsaert, ... and J. Barnett. 2016. Consumers' avoidance of information on red meat risks: information exposure effects on attitudes and perceived knowledge. Journal of Risk Research 19 (4): 533-549. [DOI:10.1080/13669877.2014.1003318]
 63. Gudykunst, William B. 1985. A model of uncertainty reduction in intercultural encounters. Journal of language and Social Psychology 4 (2): 79-98. [DOI:10.1177/0261927X8500400201]
 64. Gudykunst, William B. 1985. A model of uncertainty reduction in intercultural encounters. Journal of language and Social Psychology 4 (2): 79-98. [DOI:10.1177/0261927X8500400201]
 65. Guo, Y., Z. Lu, H. Kuang, and C.Wang. 2020. Information avoidance behavior on social network sites: Information irrelevance, overload, and the moderating role of time pressure. International Journal of Information Management 52: 102067. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2020.102067]
 66. Guo, Y., Z. Lu, H. Kuang, and C.Wang. 2020. Information avoidance behavior on social network sites: Information irrelevance, overload, and the moderating role of time pressure. International Journal of Information Management 52: 102067. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2020.102067]
 67. Howell, Jennifer L., and James A. Shepperd. 2013. Reducing health-information avoidance through contemplation. Psychological science 24 (9): 1696-1703. [DOI:10.1177/0956797613478616]
 68. Howell, Jennifer L., and James A. Shepperd. 2013. Reducing health-information avoidance through contemplation. Psychological science 24 (9): 1696-1703. [DOI:10.1177/0956797613478616]
 69. Howell, Jennifer L., and James A. Shepperd. 2016. Establishing an information avoidance scale. Psychological Assessment 28 (12): 1695 [DOI:10.1037/pas0000315]
 70. Howell, Jennifer L., and James A. Shepperd. 2016. Establishing an information avoidance scale. Psychological Assessment 28 (12): 1695 [DOI:10.1037/pas0000315]
 71. Hoy, M., R. Peter, and A. Richter. 2014. Take-Up for Genetic Tests and Ambiguity. Journal of Risk and Uncertainty 48 (2): 111-33. [DOI:10.1007/s11166-014-9186-z]
 72. Hoy, M., R. Peter, and A. Richter. 2014. Take-Up for Genetic Tests and Ambiguity. Journal of Risk and Uncertainty 48 (2): 111-33. [DOI:10.1007/s11166-014-9186-z]
 73. Hussain, M., D. M. Price, A. N. Gesselman, J. A. Shepperd, and J. L. Howell. 2020. Avoiding information about one's romantic partner. Journal of Social and Personal Relationships, DOI: 10.1177/0265407520969856 [DOI:10.1177/0265407520969856]
 74. Hussain, M., D. M. Price, A. N. Gesselman, J. A. Shepperd, and J. L. Howell. 2020. Avoiding information about one's romantic partner. Journal of Social and Personal Relationships, DOI: 10.1177/0265407520969856 [DOI:10.1177/0265407520969856]
 75. Hyman, Herbert. H., and Paul B. Sheatsley. 1947. Some reasons why information campaigns fail. Public Opinion Quarterly 11 (3): 412-423. [DOI:10.1086/265867]
 76. Hyman, Herbert. H., and Paul B. Sheatsley. 1947. Some reasons why information campaigns fail. Public Opinion Quarterly 11 (3): 412-423. [DOI:10.1086/265867]
 77. Johnson, R. Burke. 1997. Examining the validity structure of qualitative research. Education 118 (2): 282.
 78. Johnson, R. Burke. 1997. Examining the validity structure of qualitative research. Education 118 (2): 282.
 79. Kim, H. K., J. Ahnn, L. Atkinson, and L. A. Kahlor. 2020. Effects of COVID-19 Misinformation on Information Seeking, Avoidance, and Processing: A Multicountry Comparative Study. Science Communication 42 (5): 586-615. [DOI:10.1177/1075547020959670]
 80. Kim, H. K., J. Ahnn, L. Atkinson, and L. A. Kahlor. 2020. Effects of COVID-19 Misinformation on Information Seeking, Avoidance, and Processing: A Multicountry Comparative Study. Science Communication 42 (5): 586-615. [DOI:10.1177/1075547020959670]
 81. Kitchenham, Barbara, and Stuart Charters. 2007. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Keele University, University of Durham, School of Computer Science and Mathematics, Department of Computer Science. Keele, Durham: EBSE technical report.
 82. Kitchenham, Barbara, and Stuart Charters. 2007. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Keele University, University of Durham, School of Computer Science and Mathematics, Department of Computer Science. Keele, Durham: EBSE technical report.
 83. K˝oszegi, Botond. 2010. Utility from Anticipation and Personal Equilibrium. Economic Theory 44 (3): 415-44. [DOI:10.1007/s00199-009-0465-x]
 84. K˝oszegi, Botond. 2010. Utility from Anticipation and Personal Equilibrium. Economic Theory 44 (3): 415-44. [DOI:10.1007/s00199-009-0465-x]
 85. _____, and Matthew Rabin. 2009. Reference- Dependent Consumption Plans. American Economic Review 99 (3): 909-36. [DOI:10.1257/aer.99.3.909]
 86. _____, and Matthew Rabin. 2009. Reference- Dependent Consumption Plans. American Economic Review 99 (3): 909-36. [DOI:10.1257/aer.99.3.909]
 87. Kuhlthau, Carol C. 2004. Seeking meaning: A process approach to library and information services (Vol. 2). Westport, CT: Libraries Unlimited.
 88. Kuhlthau, Carol C. 2004. Seeking meaning: A process approach to library and information services (Vol. 2). Westport, CT: Libraries Unlimited.
 89. Lallement, J., S. Dejean, F. Euzéby, and C. Martinez. 2020. The interaction between reputation and information search: Evidence of information avoidance and confirmation bias. Journal of Retailing and Consumer Services 53: 101787. [DOI:10.1016/j.jretconser.2019.03.014]
 90. Lallement, J., S. Dejean, F. Euzéby, and C. Martinez. 2020. The interaction between reputation and information search: Evidence of information avoidance and confirmation bias. Journal of Retailing and Consumer Services 53: 101787. [DOI:10.1016/j.jretconser.2019.03.014]
 91. Lambert, S., C. Loiselle, and M. Mcdonald. 2009. An in-depth exploration of information-seeking behavior among individuals with cancer. Cancer Nurs, 32, 11-23. Cancer Nursing 32 (1): 26-36. [DOI:10.1097/01.NCC.0000343373.01646.91]
 92. Lambert, S., C. Loiselle, and M. Mcdonald. 2009. An in-depth exploration of information-seeking behavior among individuals with cancer. Cancer Nurs, 32, 11-23. Cancer Nursing 32 (1): 26-36. [DOI:10.1097/01.NCC.0000343373.01646.91]
 93. Large, Andrew, and Lucy A. Tedd. 2001. Information seeking in the online age: principles and practice. Saur Verlag Gmbh & Company.
 94. Large, Andrew, and Lucy A. Tedd. 2001. Information seeking in the online age: principles and practice. Saur Verlag Gmbh & Company.
 95. Loomes, Graham, and Robert Sugden. 1986. Disappointment and Dynamic Consistency in Choice under Uncertainty. Review of Economic Studies 53 (2): 271-82. [DOI:10.2307/2297651]
 96. Loomes, Graham, and Robert Sugden. 1986. Disappointment and Dynamic Consistency in Choice under Uncertainty. Review of Economic Studies 53 (2): 271-82. [DOI:10.2307/2297651]
 97. Lu, Ya-Ling. 2010. Children's information seeking in coping with daily-life problems: An investigation of fifth-and sixth-grade students. Library & Information Science Research 32 (1): 77-88. [DOI:10.1016/j.lisr.2009.09.004]
 98. Lu, Ya-Ling. 2010. Children's information seeking in coping with daily-life problems: An investigation of fifth-and sixth-grade students. Library & Information Science Research 32 (1): 77-88. [DOI:10.1016/j.lisr.2009.09.004]
 99. Maslow, Abraham. H. 1963. The Need to Know and the Fear of Knowing. Journal of General Psychology 68 (1): 111-25. [DOI:10.1080/00221309.1963.9920516]
 100. Maslow, Abraham. H. 1963. The Need to Know and the Fear of Knowing. Journal of General Psychology 68 (1): 111-25. [DOI:10.1080/00221309.1963.9920516]
 101. Manheim, Lilach. (2014, December). Information non-seeking behaviour. In Proceedings of ISIC: the information behaviour conference (No. Part 1). Urbana-Champaign, Illinois.
 102. Manheim, Lilach. (2014, December). Information non-seeking behaviour. In Proceedings of ISIC: the information behaviour conference (No. Part 1). Urbana-Champaign, Illinois.
 103. McCloud, R. F., M. Jung, S. W. Gray, and K. Viswanath. 2013. Class, race and ethnicity and information avoidance among cancer survivors. British journal of cancer 108 (10): 1949-1956. [DOI:10.1038/bjc.2013.182]
 104. McCloud, R. F., M. Jung, S. W. Gray, and K. Viswanath. 2013. Class, race and ethnicity and information avoidance among cancer survivors. British journal of cancer 108 (10): 1949-1956. [DOI:10.1038/bjc.2013.182]
 105. McCloud, R. F., C. Okechukwu, G. Sorensen, & K. Viswanath. 2017. Cigarette graphic health warning labels and information avoidance among individuals from low socioeconomic position in the US. Cancer Causes & Control 28 (4): 351-360. [DOI:10.1007/s10552-017-0875-1]
 106. McCloud, R. F., C. Okechukwu, G. Sorensen, & K. Viswanath. 2017. Cigarette graphic health warning labels and information avoidance among individuals from low socioeconomic position in the US. Cancer Causes & Control 28 (4): 351-360. [DOI:10.1007/s10552-017-0875-1]
 107. Meerza, S. I. A., A. Yiannaka, K. R. Brooks, & C. R. Gustafson. 2019. Information Avoidance Behavior: Does Ignorance Keep Us Uninformed? Selected Paper prepared for presentation at the 2019 Agricultural & Applied Economics Association Annual Meeting, Atlanta, GA, July 21-23.
 108. Meerza, S. I. A., A. Yiannaka, K. R. Brooks, & C. R. Gustafson. 2019. Information Avoidance Behavior: Does Ignorance Keep Us Uninformed? Selected Paper prepared for presentation at the 2019 Agricultural & Applied Economics Association Annual Meeting, Atlanta, GA, July 21-23.
 109. Miles, A., S. Voorwinden, S. Chapman, and J. Wardle. 2008. Psychologic predictors of cancer information avoidance among older adults: the role of cancer fear and fatalism. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers 17 (8): 1872-1879. [DOI:10.1158/1055-9965.EPI-08-0074]
 110. Miles, A., S. Voorwinden, S. Chapman, and J. Wardle. 2008. Psychologic predictors of cancer information avoidance among older adults: the role of cancer fear and fatalism. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers 17 (8): 1872-1879. [DOI:10.1158/1055-9965.EPI-08-0074]
 111. Miller, George. A. 1995. WordNet: a lexical database for English. Communications of the ACM 38 (11): 39-41. [DOI:10.1145/219717.219748]
 112. Miller, George. A. 1995. WordNet: a lexical database for English. Communications of the ACM 38 (11): 39-41. [DOI:10.1145/219717.219748]
 113. Narayan, B., D. O. Case, and S. L. Edwards. 2011. The role of information avoidance in everyday‐life information behaviors. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 48 (1): 1-9. [DOI:10.1002/meet.2011.14504801085]
 114. Narayan, B., D. O. Case, and S. L. Edwards. 2011. The role of information avoidance in everyday‐life information behaviors. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 48 (1): 1-9. [DOI:10.1002/meet.2011.14504801085]
 115. Nelissen, S., K. Beullens, M. Lemal, and J. Van den Bulck. 2015. Fear of cancer is associated with cancer information seeking, scanning and avoiding: a cross‐sectional study among cancer diagnosed and non‐diagnosed individuals. Health Information & Libraries Journal 32 (2): 107-119. [DOI:10.1111/hir.12100]
 116. Nelissen, S., K. Beullens, M. Lemal, and J. Van den Bulck. 2015. Fear of cancer is associated with cancer information seeking, scanning and avoiding: a cross‐sectional study among cancer diagnosed and non‐diagnosed individuals. Health Information & Libraries Journal 32 (2): 107-119. [DOI:10.1111/hir.12100]
 117. Persoskie, A., R. A. Ferrer, & W. M. Klein. 2014. Association of cancer worry and perceived risk with doctor avoidance: an analysis of information avoidance in a nationally representative US sample. Journal of behavioral medicine 37 (5): 977-987. [DOI:10.1007/s10865-013-9537-2]
 118. Persoskie, A., R. A. Ferrer, & W. M. Klein. 2014. Association of cancer worry and perceived risk with doctor avoidance: an analysis of information avoidance in a nationally representative US sample. Journal of behavioral medicine 37 (5): 977-987. [DOI:10.1007/s10865-013-9537-2]
 119. Sairanen, Anu, and Reijo Savolainen. 2010. Avoiding health information in the context of uncertainty management. Information Research 15 (4): 1-14.
 120. Sairanen, Anu, and Reijo Savolainen. 2010. Avoiding health information in the context of uncertainty management. Information Research 15 (4): 1-14.
 121. Savolainen, Reijo. 2014. Emotions as motivators for information seeking: A conceptual analysis. Library & Information Science Research 36 (1): 59-65. [DOI:10.1016/j.lisr.2013.10.004]
 122. Savolainen, Reijo. 2014. Emotions as motivators for information seeking: A conceptual analysis. Library & Information Science Research 36 (1): 59-65. [DOI:10.1016/j.lisr.2013.10.004]
 123. Schneider, Walter, and Richard M. Shiffrin. 1977. Controlled and automatic human information processing: I. Detection, search, and attention. Psychological review 84 (1): 1. [DOI:10.1037/0033-295X.84.1.1]
 124. Schneider, Walter, and Richard M. Shiffrin. 1977. Controlled and automatic human information processing: I. Detection, search, and attention. Psychological review 84 (1): 1. [DOI:10.1037/0033-295X.84.1.1]
 125. Shi, Weijia. 2019. Health Information Seeking versus Avoiding: How Do College Students Respond to Stress-related Information? American journal of health behavior 43 (2): 437-448. [DOI:10.5993/AJHB.43.2.18]
 126. Shi, Weijia. 2019. Health Information Seeking versus Avoiding: How Do College Students Respond to Stress-related Information? American journal of health behavior 43 (2): 437-448. [DOI:10.5993/AJHB.43.2.18]
 127. Sicherman, N., K. Law, P. Lipkin, G. Loewenstein, A. Marvin, and J. D. Buxbaum. 2019. Information Avoidance and Information Seeking Among Parents of Children with ASD. American journal on intellectual and developmental disabilities 126 (3): 249-259. [DOI:10.1352/1944-7558-126.3.249]
 128. Sicherman, N., K. Law, P. Lipkin, G. Loewenstein, A. Marvin, and J. D. Buxbaum. 2019. Information Avoidance and Information Seeking Among Parents of Children with ASD. American journal on intellectual and developmental disabilities 126 (3): 249-259. [DOI:10.1352/1944-7558-126.3.249]
 129. Siebenhaar, K. U., A. K. Köther, and G. W. Alpers. 2020. Dealing with the COVID-19 infodemic: Distress by information, information avoidance, and compliance with preventive measures. Frontiers in psychology 11: 2981. [DOI:10.3389/fpsyg.2020.567905]
 130. Siebenhaar, K. U., A. K. Köther, and G. W. Alpers. 2020. Dealing with the COVID-19 infodemic: Distress by information, information avoidance, and compliance with preventive measures. Frontiers in psychology 11: 2981. [DOI:10.3389/fpsyg.2020.567905]
 131. Simon, Herbert A. 1971. Designing Organizations for an Information-Rich World. In Computers, Communications, and the Public Interest, edited by Martin Greenberger, 37-72. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 132. Simon, Herbert A. 1971. Designing Organizations for an Information-Rich World. In Computers, Communications, and the Public Interest, edited by Martin Greenberger, 37-72. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 133. Snow, Arthur. 2010. Ambiguity and the Value of Information. Journal of Risk and Uncertainty 40 (2): 133-45. [DOI:10.1007/s11166-010-9088-7]
 134. Snow, Arthur. 2010. Ambiguity and the Value of Information. Journal of Risk and Uncertainty 40 (2): 133-45. [DOI:10.1007/s11166-010-9088-7]
 135. Soroya, S. H., A. Farooq, K. Mahmood, J. Isoaho, and S. E. Zara. 2020. From information seeking to information avoidance: Understanding the health information behavior during a global health crisis. Information Processing & Management 58 (2): 102440. [DOI:10.1016/j.ipm.2020.102440]
 136. Soroya, S. H., A. Farooq, K. Mahmood, J. Isoaho, and S. E. Zara. 2020. From information seeking to information avoidance: Understanding the health information behavior during a global health crisis. Information Processing & Management 58 (2): 102440. [DOI:10.1016/j.ipm.2020.102440]
 137. St. Jean, B., G. Jindal, and Y. Liao. 2017. Is ignorance really bliss?: Exploring the interrelationships among information avoidance, health literacy and health justice. Proceedings of the Association for Information Science and Technology 54 (1): 394-404. [DOI:10.1002/pra2.2017.14505401043]
 138. St. Jean, B., G. Jindal, and Y. Liao. 2017. Is ignorance really bliss?: Exploring the interrelationships among information avoidance, health literacy and health justice. Proceedings of the Association for Information Science and Technology 54 (1): 394-404. [DOI:10.1002/pra2.2017.14505401043]
 139. Sweeny, K., D. Melnyk, W. Miller, and J. A. Shepperd. 2010. Information avoidance: Who, what, when, and why. Review of general psychology 14 (4): 340-353. [DOI:10.1037/a0021288]
 140. Sweeny, K., D. Melnyk, W. Miller, and J. A. Shepperd. 2010. Information avoidance: Who, what, when, and why. Review of general psychology 14 (4): 340-353. [DOI:10.1037/a0021288]
 141. Taylor, Shelley E., and Jonathon D. Brown. 1988. Illusion and Well-Being: A Social Psychological Perspective on Mental Health. Psychological Bulletin 103 (2): 193-210. [DOI:10.1037/0033-2909.103.2.193]
 142. Taylor, Shelley E., and Jonathon D. Brown. 1988. Illusion and Well-Being: A Social Psychological Perspective on Mental Health. Psychological Bulletin 103 (2): 193-210. [DOI:10.1037/0033-2909.103.2.193]
 143. Tubachi, Padmavati. 2018. Information seeking behaviour: An overview. https://www.researchgate.net/publication/330521546_INFORMATION_SEEKING_BEHAVIOR_AN_OVERVIEW (accessed Dec. 16, 2020)
 144. Tubachi, Padmavati. 2018. Information seeking behaviour: An overview. https://www.researchgate.net/publication/330521546_INFORMATION_SEEKING_BEHAVIOR_AN_OVERVIEW (accessed Dec. 16, 2020)
 145. Wakker, Peter. 1988. Nonexpected Utility as Aversion of Information. Journal of Behavioral Decision Making 1 (3): 169-75. [DOI:10.1002/bdm.3960010305]
 146. Wakker, Peter. 1988. Nonexpected Utility as Aversion of Information. Journal of Behavioral Decision Making 1 (3): 169-75. [DOI:10.1002/bdm.3960010305]
 147. Wilson, Tom D. 1999. Models in information behaviour research. Journal of documentation 55 (3): 249-270. [DOI:10.1108/EUM0000000007145]
 148. Wilson, Tom D. 1999. Models in information behaviour research. Journal of documentation 55 (3): 249-270. [DOI:10.1108/EUM0000000007145]
 149. _____, Thomas D. 2000. Human information behavior. Informing Science 3 (2): 49-55.
 150. _____, Thomas D. 2000. Human information behavior. Informing Science 3 (2): 49-55.
 151. Woolley, Kaitlin, and Jane L. Risen. 2020. Hiding from the Truth: When and How Cover Enables Information Avoidance. Journal of Consumer Research 47 (5): 675-697. [DOI:10.1093/jcr/ucaa030]
 152. Woolley, Kaitlin, and Jane L. Risen. 2020. Hiding from the Truth: When and How Cover Enables Information Avoidance. Journal of Consumer Research 47 (5): 675-697. [DOI:10.1093/jcr/ucaa030]
 153. Yang, Q., N. Herbert, S. Yang, J. Alber, Y. Ophir, and J. N. Cappella. 2020. The role of information avoidance in managing uncertainty from conflicting recommendations about electronic cigarettes. Communication Monographs 88 (3): 263-285. [DOI:10.1080/03637751.2020.1809685]
 154. Yang, Q., N. Herbert, S. Yang, J. Alber, Y. Ophir, and J. N. Cappella. 2020. The role of information avoidance in managing uncertainty from conflicting recommendations about electronic cigarettes. Communication Monographs 88 (3): 263-285. [DOI:10.1080/03637751.2020.1809685]
 155. Yin, X., Y. Han, and H. Yan. 2020. Study on information avoidance behavior in WeChat. iConference 2020 Proceedings. China.
 156. Yin, X., Y. Han, and H. Yan. 2020. Study on information avoidance behavior in WeChat. iConference 2020 Proceedings. China.