بررسی میزان رؤیت و میزان همکاری وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران با استفاده از روش وب‌سنجی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد با تحلیل پیوندهای مختلف وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران به بررسی میزان رؤیت، میزان اثرگذاری و همکاری آن‌ها با استفاده از شیوه وب‌سنجی بپردازد. جامعه پژوهش حاضر کلیه وب‌سایت‌های مربوط به نانوفناوری ایران می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران دارای میزان رؤیت، میزان اثرگذاری و حجم صفحات پایینی در محیط وب می‌باشند. سایت «ستاد ویژه توسعه فناوری نانو»، سایت «ایده‌پردازی کاربردی در فناوری نانو» و سایت «انجمن نانوفناوری ایران» دارای بالاترین تعداد پیوند دریافتی و در نتیجه بالاترین میزان رؤیت، و وب‌سایت «دپارتمان نانو» دارای پایین‌ترین میزان رویت هستند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که سایت«کمیته نانوفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر»، سایت «ستاد ویژه توسعه فناوری نانو» و سایت «ایده‌پردازی کاربردی در فناوری نانو» دارای بالاترین میزان اثرگذاری و سایت «مؤسسه علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان» دارای پایین‌ترین میزان اثرگذاری می‌باشند. نتایج همچنین نشان داد که وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران در 2 خوشه با هم به همکاری می‌پردازند. از سوی دیگر استفاده از مقیاس چندبعدی نشان داد که این وب‌سایت‌ها در2 خوشه با هم همکاری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Webometric Investigation of Visibility and Collaboration of Iranian Nanotechnology Websites

نویسندگان [English]

  • Faramarz Sohili
  • Farideh Osareh
چکیده [English]

The present investigation intends to review the extent of visibility, impact and collaboration of Iranian nanotechnology websites using webometric method of link analysis. The sample consists of all websites dealing with nanotechnology in Iran. Findings showed that these sites have low visibility, web impact factor and page count. Iranian Nanotechnology Initiative, Nano Ideas and Iranian Nanotechnology Association had the highest number of inlinks and therefore highest visibility, while Nanotechnology Department Website had the lowest visibility. Findings also indicated that Amir Kabir Technical University Nanotechnology Committee website, Iran Nanotechnology initiative and Nano Ideas websites had the highest web impact factor, while Kashan University Institute for Nano Science and Technology had the lowest web impact factor. It was further established that Iranian Nanotech websites collaborate within two clusters. A Multi-dimensional scale was used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian nanotechnology websites
  • Webometric
  • web impact factor
  • visibility
  • link analysis