فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات: مطالعه کتابسنجی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش کتابسنجی، کلیه مقالات مجله علوم و فناوری اطلاعات در یک دوره 5 ساله (از سال 1380 تا 1384) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در این دوره 5 ساله 67 مقاله تألیفی، 29 مقاله ترجمه‌ای و 7 مورد گزارش به چاپ رسیده است. همچنین 115 مولف و مترجم این مقالات را به چاپ رسانده‌اند. «احمد شعبانی» با چاپ 5 مقاله تألیفی فعال‌ترین مؤلف، و همچنین با چاپ 4 مقاله ترجمه‌ای فعال‌ترین مترجم می‌باشد. از نظر سازمانی، پژوهشگران پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با داشتن 20 مؤلف در رتبه اول چاپ مقاله قرار دارند. استان تهران با داشتن 46 مؤلف در رتبه اول تولید مقاله در بین استان‌ها قرار می‌گیرد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که مردان در مقایسه با زنان، مشارکت بیش‌تری درچاپ مقاله داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Science and Technology Quarterly: A Bibliometric Study

نویسندگان [English]

  • Noorollah Karami
  • Rahim Alijani
  • Maryam Salehi
چکیده [English]

Using bibliometric method, all articles published in the Information Science and Technology Quartely Journal during 2001-2005 were analyzed. Findings indicated that there had been 67 original articles, 29 translated articles and 7 case reports published by 115 authors and translators. The most active author had been "Ahmad Shaabani" with five original articles. He was also the most productive translator with 4 translated articles. As corporate author, IRANDOC members ranked first with 20 original articles. Tehran Province ranked highest with 46 authors. The investigation also indicated that men publish more articles than women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bibliometry
  • Information Quarterly
  • Information Science and Technology Quarterly
  • IRANDOC