بررسی انسجام در نمایه سازی

نویسندگان

چکیده

نمایه‌سازان اغلب در قضاوت درباره اصطلاحاتی که به بهترین شیوه، محتوای یک مدرک را منعکس کنند اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر، یکی از ویژگی‌های نمایه‌سازی، یعنی انسجام در نمایه‌سازی را مطرح می‌کند. در سال‌های گذشته، انسجام در تخصیص اصطلاحات نمایه‌سازی مورد مطالعه اندکی قرار گرفته، اما امروزه اهمیت آن در بازیابی مؤثر اطلاعات و گسترش نقاط دسترسی به محتوای مدرک، شناخته شده است. این مقاله انسجام در نمایه‌سازی را مورد بررسی قرار می‌دهد، ضمن ارائه تعاریف آن از دیدگاه صاحبنظران، عوامل مؤثر بر انسجام را یادآور می‌شود و در نهایت روش‌های سنجش انسجام را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Cohesion in Indexing

نویسندگان [English]

  • Hasan Ashrafi Rizi
  • Zahra Kazempour
چکیده [English]

Indexers often disagree on judging terms that best reflect the content of a document. Difference of opinion highlights one of the characteristics of indexing which is indexing cohesion. Also known as consistency, little study of the subject matter has been undertaken in the past few years. However, its importance has been recently acknowledged in effective information retrieval and expansion of access points to the document content. The present paper investigates cohesion in indexing. In addition of presenting the definitions offered by experts, it takes note of the factors influencing indexing cohesion. Methods for measuring cohesion are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • indexing cohesion
  • indexing quality
  • information retrieval/span>