تحلیل، ارزیابی و ارائه الگویی برای انتخاب روش‌های سریع‌الانتقال ساخت نرم‌افزار

نویسندگان

چکیده

امروزه نیاز به تولید نرم‌افزارهایی با نیازمندی‌های متغیر، زمان تحلیل سریع، مدیریت ریسک آسان و سازگاری در برابر تغییرات محیط، به یک اصل انکارناپذیر تبدیل شده است. برنامه‌ریزی جامع اولیه و طراحی‌های سنگین قبل از ساخت نرم افزار که در روش‌های سنگین‌وزن [1] متداول است پاسخگوی چنین نیازمندی‌هایی نیست. همچنین به دلیل حجم بالای مستندات، در این روش‌ها، سرعت توسعه سیستم تا حد بالایی کاهش می‌یابد. بنابراین، ابداع روش‌های جدید برای تولید نرم‌افزار به عنوان یک ضرورت مطرح شد. در چند سال اخیر، روش‌های جدیدی منطبق بر نیازمندی‌های ذکرشده عرضه شده‌اند که به عنوان روش‌های سبک‌وزن [2] شناخته می‌شوند. ارزیابی علل رشد استفاده از شیوه‌های سریع‌الانتقال در برابر روش‌های سنگین‌وزن حاکی از آن است که این قبیل روش‌ها علاوه بر تسریع در مراحل تحلیل و ساخت نرم‌افزار، دارای قابلیت هماهنگی همزمان پروژه با تغییرات و نیازهای جدید در حین انجام فرایند ساخت نرم‌افزار می‌باشند. به دلیل نبود چهارچوب مشخص برای ساخت نرم‌افزار با استفاده از روش‌های سبک‌وزن، ارزیابی و انتخاب روش خاص بر اساس ویژگی‌های یک پروژه، کار دشواری است . در این مقاله پس از تحلیل جامع روش‌های سریع‌الانتقال و بررسی نقاط ضعف و قوت هر روش، مقایسه جامعی بر اساس 16 معیار اصلی صورت گرفته است که براحتی می‌توان براساس نیازهای خاص هر پروژه، روش متناسب با آن را انتخاب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rapid Software Development Techniques

نویسندگان [English]

  • Eslam Nazemi
  • Raana Forsati
  • Somayeh Rahmani
  • Maryam Ghanbari
چکیده [English]

Presently, the need for developing software addressing shifting needs, rapid analysis, easy risk management and adaptability to changing environment, has turned into an irrefutable principle. Initial comprehensive planning and pre-production heavy design which are common to heavy-load methods can no longer respond to such needs. The high volume of documentations generated in these methods, could increasingly reduce the pace of system development. For reasons stated, innovative techniques for software development becomes imperative. In recent years, new methods based on the needs stated have been developed. These methods are known as light-weight methods. These methods in addition of expediting software analysis and development stages, can concurrently adapt the project with new changes and needs during the production process. Due to the absence of any clear-cut frame-work for software development using light-weight methods, it is a difficult task to evaluate and adopt any particular method based on project attributes. Following a comprehensive analysis of rapid methods and review of strengths and weaknesses of each, the present paper provides a comprehensive comparison based on 16 main criteria. Therefore, it makes it easy to choose an appropriate method based on special requirements of a given project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software development process
  • Rapid Development Methods
  • Light Weight Methods