کاربرد قوانین رانگاناتان در وب

نویسندگان

چکیده

این مقاله به تحلیل وب جهانگستر می‌پردازد و پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا وب در وقت کاربران صرفه­جویی می­کند؟ این پرسش در چارچوب «پنج قانون وب» تحلیل شده. معنای این قوانین چیست؟ این قوانین، اصولی بنیادی هستند که درکی عمیق و اساسی از وب جهانگستر ارائه می‌کنند. در نخستین نگاه این قوانین ساده به نظر می­رسند، اما در حقیقت، نگرشی ساده و شفاف از آن چیزی که وب باید باشد را بیان می­کنند. علاوه­براین، نگارنده قصد دارد کاربرد پنج قانون کتابداری رانگاناتان را برای وب بیان نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Ranganathans Laws to the Web

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Amoohosseini
  • Tahereh Aziminia
چکیده [English]

This paper analyzes the Web and raises a significant question: Does the Web save the time of the users? This question is analyzed in the context of Five Laws of the Web. What do these laws mean? The laws are meant to be elemental, to convey a deep understanding and capture the essential meaning of the World Wide Web. These laws may seem simplistic, but in fact they express a simple, crystal-clear vision of what the Web ought to be. Moreover, we intend to echo the simplicity of Ranganathans Five Laws of Library Science which inspired them

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Wide Web
  • Ranganathans Laws
  • Five Laws of Library Science