ارتباطات علمی: مطالعه‌ای در مورد محققان دانشگاهی فلسطین اشغالی

نویسنده

چکیده

 این مقاله گزارشی است از نتایج یک پیمایش پرسشنامه‌‌‌ای بین سال‌های 1995-1994 از اعضای هیئت علمی دو دانشگاه در فلسطین اشغالی، تا کشف کند که آیا در اثر تغییرات فناورانه که ابزار و رسانه‌های جدیدی را اضافه نموده و ساختار و ترکیب مجموعه‌های کتابخانه‌‌‌ای را تغییر داده، در ارتباطات علمی نیز تغییراتی رخ داده است؟ از 2361 پرسشنامه توزیع‌شده 477 پرسشنامه بازگردانده شدند. این تحقیق، بر سه مؤلفه فرآیند جمع‌آوری اطلاعات تأکید دارد: نیاز‌ها و رویکردهای محققان، کانال‌های دسترسی به اطلاعات، و منابع اطلاعاتی. در این پیمایش 5 رویکرد اصلی به اطلاعات و 8 کانال اطلاعاتی تعریف شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که با وجود تغییرات وسیع رخ‌داده در آموزش عالی، مؤسسات و کتابخانه هایی که در طول 45 سال گذشته (که علاقه به رفتار جمع‌آوری اطلاعات رواج یافته) آغاز به کار کرده‌اند، الگوهای کسب اطلاعات، دست‌نخورده مانده و در برابر تغییر مقاومت نموده‌اند. نشریات ادواری حرفه‌‌‌ای هنوز مهم‌ترین .ابزار کسب اطلاعات حرفه‌‌‌ای هستند و تک‌نگاشت‌‌ها هنوز هم نقش مهمی ایفا می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scholarly communication: a study of Felestine academic researchers

نویسنده [English]

  • Marzieh Yari Zanganeh
چکیده [English]

Reports results of a 1994-1995 questionnaire survey of faculty members in two Israeli universities, to discover whether changes in scholarly communication have occurred in the wake of technological changes that have added new media and tools and altered the structure and composition of library collections 477 questionnaires were returned out of 2361. Research focused on three components of the information gathering process: the researchers needs and approaches, channels of access to information, and information sources. Five basic approaches to information and eight information channels were defined. Concludes that, despite extensive changes in higher education, institutions and libraries that have occurred during the previous 45 years since the interest in information gathering behaviour began, patterns for obtaining information remain conservative and have resisted transformation. Professional periodicals are still the most important tools for obtaining professional information and monographs still play a major role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Communication
  • Information Need
  • Academic Research