اهمیت میزِ مرجع دیجیتالی در کتابخانه‌ها و رهنمودهایی برای طراحی نرم‌افزار میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع

نویسندگان

دانشگاه چمران اهواز

چکیده

رشد و توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باعث تحول بخش مرجع و ظهور خدمت جدیدی به نام میز مرجع دیجیتالی شده که جایگاه خاصی در کتابخانه‌ها پیدا کرده است. در خدمات مرجع دیجیتالی، نیازهای کاربران از طریق محمل‌های ارتباطی بین کاربر و کتابدار متخصص (محمل‌هایی از قبیل فرم مفصل پست الکترونیکی، فرم وبی، گفتگوی اینترنتی، ارتباط ویدیویی، و ...) به کتابخانه ارسال می‌شود و کتابدار متخصص به سؤالات پاسخ می‌دهد. در مقاله حاضر ابتدا اهمیت و جایگاه میز مرجع دیجیتالی در کتابخانه‌های تخصصی بررسی می‌شود و سپس با تأکید بر ارائه خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی و فرم وبی، رهنمودهایی برای طراحی نرم‌افزار مرجع دیجیتالی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance of digital reference desk in special libraries and guidelines for design of digital reference desk software with emphasis on reference services

نویسندگان [English]

  • Ali Mansoori
  • Mitra Pashtoonizadeh
چکیده [English]

Rapid growth and development of information and communication technologies has revolutionized the reference services by giving rise to a new service: Digital Reference Desk. Given the broad presence of internet and information networks, digital reference desk (DRD) has come to find a special place in libraries. In DRD services, user’s needs are communicated to the library (and the special subject librarians) using a host of communication media. The present paper attempts to first investigate the importance and standing of DRD in special libraries and later offers guidelines for DRD software design with emphasis on reference service delivery via e-mail and web forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital reference desk
  • Digital Reference Service Models
  • electronic mail
  • Web Forms