تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی سال‌های 1373 تا 1382، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

نویسنده

چکیده

این مقاله می‌کوشد با روش تحلیل محتوا به بررسی پایان‌نامه‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران بپردازد. جامعه آماری پژوهش از 240 پایان‌نامه تشکیل شده که در سال‌های 1373 تا 1382 از دانشگاه‌های مختلف کشور به این پژوهشگاه ارسال شده‌اند. یافته‌ها‌ی پژوهش نشان می‌دهد که دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش‌ترین تعداد پایان‌نامه را ارسال کرده است. گرایش موضوعی غالب در پایان‌نامه‌های مورد نظر به مقوله «کتابخانه‌ها و مراکز منابع» و ضعیف‌ترین گرایش به مقوله «رسانه» است. در مقوله «کتابخانه‌ها و مراکز منابع» زیرگروه «کتابخانه‌های دانشگاهی» بیش‌تر از دیگر کتابخانه‌ها بررسی شده. از لحاظ روش پژوهش، بیش‌تر پایان‌نامه‌ها از روش پیمایشی استفاده کرده‌اند. متوسط استنادها و نسبت استفاده از منابع خارجی به کل منابع نیز در این ده سال رو به افزایش بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of Library and Information Science theses and dissertations held with IRANDOC 1994-2004

نویسنده [English]

  • Javane Azaranfar
چکیده [English]

The present paper attempts to study the Library and Information Science dissertations held with IRANDOC using content analysis methods. The study sample was comprised of 240 dissertations sent to IRANDOC from various Iranian universities during 1994-2004. Findings indicate the Tehran University of Medical Sciences had sent the highest number of dissertations. The dominant subject was Libraries and Resource Centers. Media had the least subject focus. Academic libraries were reviewed more than other types of libraries. Most dissertations have used surveying as the preferred research methodology. Average citation rate and the foreign citation to total citation ratio were on the rise in the given time period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • dissertations
  • IRANDOC
  • Library and Information Science