بررسی روند تاریخی رشد و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته

نویسندگان

چکیده

بدون شک یکی از مهم‌ترین پدیده‌های چند دهه اخیر در صنعت اطلاعات و اطلاع‌رسانی، ظهور و محبوبیت پایگاه‌های اطلاعاتی ماشین‌خوان و خصوصاً پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته بوده است. در واقع می‌توان گفت پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته، صنعت اطلاعات را به گونه‌ای که دیده می‌شود خلق کرده است. بنابراین نوشتن خلاصه‌ای از تاریخچه این پدیده، مهم به نظر می‌رسد. در اینجا خلاصه‌ای از بسیاری از رویدادهای مهم در زمینه صنعت پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته ارائه می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical overview of emergence and development of online retrieval

نویسندگان [English]

  • Rahim Alijani
  • Leila Dehghani
چکیده [English]

Without doubt one of the most important phenomena in recent decades in information industry has been the emergence and popularity of machine-readable databases, particularly online databases. In fact, databases can almost be said to have created the information industry as we know it. Thus to write a historical summary of this phenomenon is important. The present paper offers a brief summary of important events in online database industry in recent decades before and after internet is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information retrieval
  • online retrieval
  • database
  • databank
  • online industry
  • information industry