درگاه‌های کتابخا‌نه‌ای

نویسنده

چکیده

امروزه در عصر انفجار اطلاعات هستیم، عصری که فناوری اطلاعاتی زندگی افراد را عمیقاً تغییر داده است. روش‌های گردآوری، ذخیره، بازیابی، انتقال و اشاعه اطلاعات، متفاوت گشته است. دراین میان دسترسی به اطلاعات سازمان‌یافته درکانون توجه قراردارد‌ و این امر در راستای بهبود ارائه خدمات و دسترسی کاربران به اطلاعات مناسب در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مطرح می‌باشد. از آنجا که علم کتابداری همگام با تغییرات رخ داده در دانش اطلاع‌رسانی، صورت متفاوتی یافته، دراین مقاله سعی بر آن است که درگاه‌های اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها درکتابخانه‌ها شرح داده شود و اهمیت آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Library Portals

نویسنده [English]

  • Marziyyeh Khaloui
چکیده [English]

Nowadays we are in the age of information explosion. It is a time period marked by ICT induced upheaval in people lives. Information collection, storage, retrieval, transmission and dissemination have become different. Nevertheless, access to organized information is still the focus of attention so as to improve users’ information services and access at least amount of time possible. Since the library science has undergone a shift in line with the changes sweeping the information science, and given the fact that librarians champion the interests of information users, the present paper attempts to outline information portals and their applications, as well as importance, within libraries

کلیدواژه‌ها [English]

  • portals
  • library portals