شناسایی و تحلیل رفتار کاربران شبکه های اجتماعی متمرکز بر فناوری و ارائه فرایند کاربست داده‌ها در سیاستگذاری شواهد مبنا

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران

2 دانشگاه ارشاد دماوند ، دماوند ، ایران

10.22034/jipm.2023.698595

چکیده

در این پژوهش رفتار کاربران شبکه اجتماعی توییتر که به مسائل سیاستی حوزه فناوری حساس بوده اند و در رابطه با آن محتوا تولید کرده اند، تحلیل شده است. در این پژوهش شیوه کاربست داده های کاربران رسانه های اجتماعی در فرایند سیاستگذاری و تحلیل رفتار این کاربران، مورد نظر بوده است. از اینرو فرایند کاربست داده های رسانه های اجتماعی در سیاستگذاری علم و فناوری ارائه شده است. این فرایند چگونگی کاربست تحلیل داده ها در هر مرحله از فرایند سیاستگذاری را پیشنهاد داده است. الگوریتم های ارائه شده در این فرایند با داده های 6 ماهه کلیه کاربران فارسی زبان توئیتر که با موضوع سیاست های حوزه علم و فناوری توئیت منتشر کرده اند، آزمون شد و مدل دسته بندی پیشنهادی، توانست شواهد از غیر شواهد را با دقت خوبی تشخیص و جدا سازد. متن توئیت های نفوذدارترین کاربران توئیتر که در کلید واژه های استخراج شده توئیت ارسال بودند به همراه تعداد ارتباطاتی که توئیت آن‌ها ایجاد کرده بود، استخراج و تحلیل شد. معیار انتخاب این کاربران، تعداد ارتباطاتی بوده که ایجاد کرده بودند(بیش از 300 ارتباط) که نشان می دهد این کاربران بیش از همه موضوع فیلترینگ اطلاعات، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی را مد نظر داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of Twitter Users Posts and Presenting the Pattern for Application of Data in Policy Process

نویسندگان [English]

  • Somayeh Labafi 1
  • Mohammad Mahdi Kavousi 2
چکیده [English]

In this research, the activity of Twitter s users has been analyzed. The sample of the research was the users who posted on the topic of technology. The purpose of this research was to present the process of using the data of Twitter s users in the policy making process. This process has suggested how to use data analysis in each step of the policy making process. Algorithms presented in this process were tested with 6-month data of all Persian language Twitter s users who have published tweets on the topic of science and technology policy. The proposed classification model was able to distinguish and separate evidence tweets from non-evidence tweets with acceptable accuracy. Also, the text of the tweets of the most influential Twitter users who posted tweets and the number of connections their tweets created were extracted and analyzed. The selection criterion of these users was the number of connections they had made (more than 300 connections), which shows that these users have paid the most attention to information filtering, applications and social networks. The innovation of this research was the proposal to use the data of social network users in the policy making process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science and technology
  • Social Media
  • User analysis
  • Twitter