تحلیل زیست‌بوم وب‌سایت‌های ایرانی تماشا و دریافت ویدیو بر اساس رفتار کاربران

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

2 دانشگاه صدا و سیما،تهران، ایران

چکیده

به‌واسطه تحولات فناوری‌های رسانه‌ای در حوزه تولید و توزیع محصولات و خدمات رسانه‌ای، رفتار کاربران به عنصری مهم در شکل‌دهی به زیست‌بوم وب‌سایت‌های تماشا و دریافت ویدیو تبدیل شده است. با توجه به اینکه «مخاطب‌شدن» از دیدن، شنیدن یا خواندن فراتر رفته و نیاز به رویکردهای جدید برای پژوهش درباره مخاطب به وجود آمده است. در این راستا، تحقیق حاضر بر مطالعه رفتار مصرف محتوای ویدیویی کاربران متمرکز شده و الگوی ارتباطی اعضای زیست‌بوم سایت‌های ویدیویی ایرانی را با تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی بررسی کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کمی و به روش تحلیل شبکه اجتماعی انجام‌شده و دارای 2 فاز پژوهشی است: الف) نمونه‌گیری سایت‌های ایرانی دریافت و تماشای ویدیو از طریق روش تراش وب ب) ترسیم، شناسایی جوامع و تحلیل شبکه اجتماعی متشکل از ارتباط سایت‌های ایرانی دریافت و تماشای ویدیو. بر اساس یافته‌های تحقیق، زیست‌بوم وب‌سایت‌های دریافت و تماشای ویدئوی کشور شامل 144 عنصر و 8 جامعه شامل وب‌سایت دریافت و تماشای ویدئو بر اساس رفتار کاربران شامل جامعه‌های محتوای تولیدشده کاربر، محتوای درخواستی کاربر، خرید قانونی، دریافت قانونی، دریافت غیرقانونی، زیرنویس و محتوای شرق آسیا است. جامعه مرتبط با دریافت قانونی نسبت به سایر جامعه‌ها بزرگ‌تر بوده و مهم‌ترین جامعه مرتبط با وب‌سایت‌های دریافت و تماشای ویدئو است. پژوهش حاضر نشان داد که نیازهای مخاطبان در رجوع به بستر ویدئویی و حتی در جابجایی بین بسترها، تأثیرگذار است و از طرفی، می‌توان استدلال کرد که مخاطب بودن حالتی جست‌وجوگرانه پیدا کرده است و مخاطب در جست‌وجوی برطرف ساختن نیازهای خود، بین جوامع درحرکت بوده و بنا به نظریه مخاطب فعال، قابلیت اثرگذاری از طریق رفتار بر زیست‌بوم رسانه‌ای را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Ecosystem of Iranian websites for Watching and Downloading videos based on User Behavior

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Maghsoudi 1
  • Masoud Jalilvand Khosravi 2
  • Siavash Salavatian 2
چکیده [English]

Due to the evolution of media technologies in the field of production and distribution of media products and services, user behavior has become an important element in shaping the ecosystem of video watching and downloading websites. In this regard, the current research is focused on the study of the video content consumption behavior of the users and has examined the communication pattern of the members of the ecosystem of Iranian video sites with the technique of social network analysis. The current research was conducted with a quantitative approach and social network analysis method and has 2 research phases: a) Sampling of Iranian video download and watch sites through web scraping method b) Visualization, community detection, and social network analysis of Iranian video watch and download websites. According to the research findings, the ecosystem of video downloading and watching websites in Iran includes 144 elements and 8 communities and includes communities of user-generated content, Video on Demand, legal purchase, legal reception, illegal reception, subtitles, and East Asian content. The legal downloading community is larger than other communities and is the most important community related to video downloading and watching websites. The present study showed that the audience's needs are influential in referring to the video platform and even in moving between the platforms, on the other hand, it can be argued that being an audience has found a searching state and the audience is moving between societies in search of satisfying their needs. According to the active audience theory, it has the ability to influence the media ecosystem through behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • video websites
  • website ecosystem
  • user behavior
  • Social Network Analysis
  • community detection
  • audience