تحلیل مولفه‌های موثر بر بهینه‌سازی موتور جستجوی گوگل برای وبسایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: یک مطالعه تطبیقی(تحلیل سئوی وبگاه کتابخانه دانشگاه‌های ایران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با عنایت به افزایش روزافزون بازاریابی دیجیتال، پژوهش حاضر با هدف تحلیل وبگاه کتابخانة‌ دانشگاه‌های ایران از منظر بهینه‌سازی موتور جست‌وجو (سئو)ی «گوگل» انجام شد. شناسایی مؤلفه‌های سئو نیز از اهداف ضمنی پژوهش بود.
برای انجام این پژوهش تعداد 30 مؤلفة مؤثر بر سئوی «گوگل» با استفاده از توافق میان دو ابزار آنلاین هوشمند تحلیل سئو «سئو‌سایت‌چک‌آپ» و «سئو‌پی‌تایمر»، با ضریب پایایی 77/0 حاصل شد. تعداد 17 مؤلفه نیز با کمک متون و روش کتابخانه‌ای شناسایی شد (تعداد 12 مؤلفه در هر دو روش مشترک بودند). جامعة پژوهش مشتمل بر تعداد 42 وبگاه کتابخانة‌ دانشگاه‌های دولتی ایران وابسته به «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» واقع در کلان شهرهای ایران بودند. ابزار گردآوری داده‌ها افزون ‌بر سیاهة وارسی و مؤلفه‌های شناسایی‌شده، پایگاه‌های تحلیلی آنلاین «سئوپی‌تایمر»، «اِی‌اچ‌رفز» و «سیمیلاروب» و «کنسرسیوم دبلیوتری» بودند. اعضای جامعه از منظر 34 مؤلفة قابل سنجش به‌وسیلة ابزارهای دگرسنجی تحلیل سئو بدون نیاز به اینکه فرد تحلیلگر وب‌سایت، مدیر همان وب‌سایت باشد، تحلیل شدند (مطالعة مقطعی: شش ماه ابتدای سال 2020 میلادی مقارن با زمستان 1398 و بهار 1399 خورشیدی). از نرم‌افزارهای «اکسل» و «لایبرآفیس‌کلک»، جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد.
در این مطالعه هیچ‌یک از وبگاه‌های کتابخانة دانشگاه‌های ایران، نمرة سئوی نهایی مطلوب 75 از 100 را کسب نکردند. تنها 33 درصد از وبگاه کتابخانة دانشگاه‌های ایران مؤلفة مؤثر بر سئوی «گواهی امنیت دیجیتال» را رعایت کرده بودند. وبگاه‌های کتابخانة مرکزی «دانشگاه صنعتی شریف»، کتابخانة دیجیتال «دانشگاه شهید بهشتی»، کتابخانة مرکزی «دانشگاه تهران» و کتابخانة مرکزی «دانشگاه علامه طباطبایی» از منظر مؤلفه‌های مؤثر بر سئوی «گوگل» به‌ترتیب اولویت، در صدر قرار گرفتند. اتصال وب‌سایت به شبکه‌های اجتماعی مانند «لینکدین» و «فیس‌بوک» و «اینستاگرام»، جهت ارتقای نمرة سئوی «گوگل» لازم است، اما کافی نیست و تنها یک مؤلفة مؤثر بر سئو است.
مؤلفه‌های مؤثر بر سئوی موتور جست‌وجوی «گوگل» را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دستة اول، مشتمل بر 29 مؤلفة سیاهة وارسی محقق‌ساخته و 1 مؤلفة تطابق وبگاه کتابخانه با قوانین کنسرسیوم دبلیوتری که توسط مدیران وبگاه کتابخانه قابل تنظیم هستند، و دسته دوم مشتمل بر 4 مؤلفة «نرخ پرش کاربران»، «مدت‌زمان حضور کاربران در وبگاه کتابخانه»، «تعداد صفحات نمایه‌شده در گوگل»، و «تعداد بازدید یا کلیک کاربران» است که می‌توان با توجه به بازخوردهای سایر وبگاه‌ها و یا کاربران بازدیدکننده سنجید. ارتقای مؤلفه‌های مؤثر بر سئو در کنار دارا بودن محتوای غنی، به‌صورت توأمان ارزشمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Factors Affecting Google Search Engine Optimization for Iranian Academic Library Websites: One Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Maryam Tavosi 1
  • Nader Naghshineh 2
1
2
چکیده [English]

Considering the growth of digital marketing, the present study was conducted by webometrics approach. In this study Iranian university library websites are analyzed from the standpoint of Google search engine optimization (SEO). Moreover, identifying the effective factors of Google SEO is done.
The number of 30 effective components on Google SEO was obtained by using the agreement between two intelligent online SEO analysis tools ‘SEOsitecheckup’ and ‘SEOPtimer’, with a reliability coefficient of 0.77. The number of 17 components were identified with the help of texts and the library method (the numbers of 12 components were common in both methods). The research community consisted of 42 library websites of Iranian universities affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology located in major cities of Iran. The data collection tools were the online analysis databases ‘SEOptimer’, ‘Ahrefs’, ‘Similarweb’, and ‘W3 Consortium’ (in addition to the checklist and identified components). The members of the community were analyzed from the standpoint of the 34 measurable components by SEO analysis tools (no need for the manager or administrator of the same website) on the cross-sectional study for six months at the beginning of the year 2020). ‘Excel’ and ‘LibreOffice Click’ software were used to analyze the data.
None of the websites of Iran's university libraries got the final SEO score of 75 out of 100. Only thirty-three percent of Iranian university library websites had observed the ‘digital security certificate’ effective component on SEO. The websites of the central library of Sharif university of technology, and the digital library of Shahid Beheshti university were ranked respectively, from standpoint of the final Google SEO score. Connecting the website to various social networks such as LinkedIn, Facebook, and Instagram, is necessary to improve Google's SEO score, but it is not sufficient (only one effective component).
The components affecting Google SEO can be divided into two groups. The first category can be adjusted by the administrators of the library website (including 29 components of the checklist offered in this present study and 1 component of the library website's compliance with the rules of the W3 consortium). The second category (including 4 components: ‘bounce rate’, ‘average visit duration’, ‘number of pages indexed in Google’, and ‘number of clicks or visits of uses) can be measured by the feedback of other websites or clicking of the users. Improving SEO-effective components along with having rich content will be valuable together with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visibility
  • Google
  • Web Indexing
  • SEO Components
  • Academic Libraries
اسعدی ‌شالی، عادله و جواد عباس‌پور. 1398. ارزیابی کیفیت وب‌سایت روزنامه‌های سراسری ایران از نظر شاخص‌های بهینه‌سازی موتورهای کاوش(سئو). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۴ (۳)‌: ۱۳۲۱-1342.
افضلی‌فر، لیلی، معصومه کربلاآقایی کامران، و زویا آبام. 1399. تأثیر سئو بر روی رتبة وب‌سایت مراکز پژوهشی ایران و ارتباط آن با بازیابی و رتبه وبومتریک مراکز پژوهشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا. تهران، ایران.
حقیقی، محمود. کتابخانه‌های دانشگاهی. دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. (بازیابی در 5 خرداد 1399) از:
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A.aspx
دانایی، سحر، اعظم صنعت‌جو، و حسن بهزادی. ۱۳۹۷. سنجش میزان رعایت مؤلفه‌های بهینه‌سازی صفحات برای موتورهای کاوش (سئو) در وبگاه‌ کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران و رابطه آن با رؤیت‌پذیری و رتبه آن‌ها در نتایج بازیابی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران.
ساجد، طهورا، حمزه‌علی نورمحمدی، و سعید اسدی. 1395. سنجش تراکم کلمات کلیدی در وب‌سایت کتابخانة دانشگاه‌های تابع وزارت علوم در شهر تهران. پژوهش‌نامه علم‌سنجی 2 (3): 1-26.
طاوسی، مریم، و محسن حاجی زین‌العابدینی. 1399. مطالعه تطبیقی وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ایالات متحده آمریکا از منظرکسب بازدید وبی کاربران به‌واسطه رسانه‌های اجتماعی. فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی 7 (24): 43-73.
فرجی، نصرالله. 1397. روش‌های تحقیق. تهران: انتشارات پوران‌پژوهش.  
کهزادی سیف‌آباد، معصومه، و محمدجواد شایگان‌فرد. 1398. تحلیلی بر تأثیر سئو بر روی رتبه وب‌سایت دانشگاه‌ها. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۴ (۴): ۱۷۹۹-۱۸۲۲.
Ale Ebrahim, N. 2016. Optimize articles for search engine to improve research visibility. University of Malaya. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/309389747_Optimize_articles_for_search_engine_to_improve_research_visibility (accessed Nov. 20, 2020)
Arlitsch, K. 2017. SEO to SWI: A progression improving the visibility of libraries and their collections. OCLC. Retrieved from https://www.oclc.org/content/dam/research/events/2017/arlitsch-seo-swi-oclcrlp-london-2017.pdf (accessed Nov. 27, 2020)
Askey, D. & K. Arlitsch. 2014. Heeding the signals: Applying web best practices when Google recommends. Journal of Library Administration 55 (1): 49-59. https://doi.org/10.1080/01930826.2014.978685
Blandford, A. 2015. Google, public libraries, and the Deep Web. Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management 11 (0). https://doi.org/10.5931/djim.v11i0.5525
Choudhari, K. & V. K. Bhalla. 2015. Video search engine optimization using keyword and feature analysis. Procedia Computer Science, 58, 691-697. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.089
Chu, H. C., C. Y. Yan, Z. J. Luo, & X. C. Huang. 2018. The Improvement of Web Page Ranking on SERPs [Paper presentation]. IEEE International Conference on Consumer Electronics, Taichung, Taiwan. https://doi.org/10.1109/JLT.2005.849878
Dickinson, Z. & M. Smit. 2015. Being where the people are: The challenges and benefits of search engine visibility for public libraries. Library Hi Tech News 32 (10): 11-15. https://doi.org/10.1108/lhtn-08-2015-0055
Gennaro, S. 2015. Brevity and clarity: Titles, key words, and search engine optimization. Journal of Nursing Scholarship 47 (3): 195-196. https://doi.org/10.1111/jnu.12129
Google Browser compatibility (nd). Retrieved from https://support.google.com/webmasters/answer/100782?hl=en&ref_topic=9460495 (accessed May 5, 2020)
Google compatibility. (n.d.). Browser compatibility. Retrieved from https://support.google.com/webmasters/answer/100782?hl=en&ref_topic=9460495
Google Help Bounce rate. (n.d). Bounce rate. Retrieved from https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=en (accessed May 6, 2020)
Google Help URL Structure. (n.d.). Keep a simple URL structure. Retrieved from https://support.google.com/webmasters/answer/76329?hl=en&ref_topic=9460495 (accessed May 5, 2020)
Google Search Engine Optimization Starter Guide (nd). Retrieved from
Gudivada, V. N., D. Rao & J. Paris. 2015. Understanding search-engine optimization. Computer 48 (10): 43-52. https://doi.org/10.1109/mc.2015.297 (accessed June 17, 2020)
Humes, R. L., L. Mattson, M. McKell, K. Riley, and C. Smythe. 2007. Achieving Learning Impact 2007. http://www.imsglobal.org/learningimpact2007/li2007report.cfm (accessed Feb. 9, 2011)
Husain, T., A. Sani, M. Ardhiansyah & N. Wiliani. 2020. Online Shop as an interactive media information society based on search engine optimization (SEO). International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT) 7 (3): 53-57.
Jin, L. 2016. New techniques of search engine optimization in web-development Case Runfa [Bachelor's thesis]. Retrieved from https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113929/Li_Jin.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed July 8, 2020)
Kaur, S., K. Kaur & P. Kaur. 2016. An empirical performance evaluation of universities website. International Journal of Computer Applications 146 (15): 10-16. https://doi.org/10.5120/ijca2016910922
Khan, M. N., & A. Mahmood. 2018. A distinctive approach to obtain higher page rank through search engine optimization. Sādhanā 43 (3): https://doi.org/10.1007/s12046-018-0812-3
Krabaj, S., F. Baxhaku, & D. Sadrijaj0. 2017. Investigating search engine optimization techniques for
effective ranking: A case study of an educational site. 2017 6th Mediterranean Conference on
Embedded Computing (MECO). https://doi.org/10.1109/meco.2017.7977137
Le, K. 2019. Search Engine Optimization (SEO) Plan for Aiesec organization in Finland [Bachelor's thesis]. Retrieved from https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261471/Le_Kha.pdf?sequence=2&isAllowed=y (accessed July 8, 2020)
Lee, S., W. Jang, E. Lee & S. G. Oh. 2016. Search engine optimization: A case study using the bibliographies of LG Science Land in Korea. Library Hi Tech 34 (2): 197-206. https://doi.org/10.1108/lht-02-2016-0014
Manek, F. S., A. J. Reddy, V. Panchal & V. Pinjarkar. 2017. Hybrid crawling for time-based personalized web search ranking. 2017 International conference of Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA). https://doi.org/10.1109/iceca.2017.8203681
Marks, T. & A. Le. 2017. Increasing article Findability online: The four Cs of search engine optimization. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3204550
Mooers's Law. 2012. Retrieved from https://www.jamescrobertson.com/infosci/mooers.html (accessed Nov. 27, 2020)
Moreno, L. & P. Martinez. 2013. Overlapping factors in search engine optimization and web accessibility. Online Information Review 37 (4): 564-580. https://doi.org/10.1108/oir-04-2012-0063
MOZ. 2017. What is SEO? Search engine optimization 2020. Retrieve from https://moz.com/learn/seo/what-is-seo (accessed Nov. 26, 2020)
Naik, P. G., R. S. Kamath & S. S. Jamsandekar. 2018. Design and development of simulation tool for testing SEO compliance of a web page – A case study. International Journal of Advanced Research in Computer Science 9 (1): 323-340. https://doi.org/10.26483/ijarcs.v9i1.5256
Narwal, A. & R. K. Chauhan. 2018. Web traffic perspective of private universities of Haryana.JIMS8I - International Journal of Information Communication and Computing Technology 6 (1): 352-356. https://doi.org/10.5958/2347-7202.2018.00006.3
Noruzi, A. 2005. Web Impact Factors for Iranian Universities. Webology 2 (1): Retrieved from http://www.webology.org/2005/v2n1/a11.html (accessed July 5, 2020)
Obrien, P., J. Clark, S. Young & K. Arlitsch. 2014. Libraries in Search Engines Search Engine Optimization (SEO) for Libraries. Retrieved from https://www.lib.montana.edu/~jason/talks/novare2014-session-seo.pdf (accessed Nov. 29, 2020)
Onaifo, D. & D. Rasmussen. 2013. Increasing libraries' content findability on the web with search engine optimization. Library Hi Tech 31 (1): 87-108. https://doi.org/10.1108/07378831311303958
Park, M. 2018. SEO for an open access scholarly information system to improve user experience. Information Discovery and Delivery 46 (2): 77-82. https://doi.org/10.1108/idd-08-2017-0060
Patel, N. 2020a. A simple guide to Bing SEO. Neil Patel. Retrieved from https://neilpatel.com/blog/a-simple-guide-to-bing-seo/ (accessed Feb. 10, 2021)
_____. 2020b. How to show up on the first page of Google (Even if you’re a nobody). Retrieved from https://neilpatel.com/blog/first-page-google/ (accessed Feb. 12, 2021)
Rapid API staff. 2020. Top 8 best search engines (of 2020). The Last Call RapidAPI Blog. https://rapidapi.com/blog/best-search-engines/ (accessed )
Rosa, C. D., J. Cantrell, M. Carlson, P. Gallager, J. Hawk & C. Sturtz. 2010. OCLC. Retrieved from https://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/2010perceptions/2010perceptions_all_singlepage.pdf (accessed Nov. 27, 2020)
Saha, I. & B. Paul. 2018. Research submission: Some technicalities and vital links. Medical Journal Armed Forces India 74 (2): 165-168. https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2017.10.006
Scott, D. 2015. White hat search engine optimization (SEO): Structured web data for libraries. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research 10 (1). https://doi.org/10.21083/partnership.v10i1.3328
Setiawan, A., Z. Harahap, D. Syamsuar & Y. N. kKunang. 2020. The optimization of website visibility and traffic by implementing search engine optimization (SEO) in Palembang Polytechnic of tourism. CommIT (Communication and Information Technology) Journal 14 (1): 31. https://doi.org/10.21512/commit.v14i1.5953
Sullivan, D. 2007. What Is Google PageRank? A Guide for Searchers & Webmasters. Retrieved from https://searchengineland.com/what-is-google-pagerank-a-guide-for-searchers-webmasters-11068 (accessed June 24, 2020)
Suksida, T. & L. Santiworarak. 2017. A study of website content in webometrics ranking of world university by using similar web tool. IEEE 2nd International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP). https://doi.org/10.1109/siprocess.2017.8124588
Tavosi, M. & N. Naghshineh. 2021. Studying "Bounce Rate" and "Average Visit Duration" on the Iranian University Library Websites: Correlation Analysis. International Journal of Digital Content Management 1 (1): 171-183. https://dcm.atu.ac.ir/article_13070.html
Vyas, C. 2019. Evaluating state tourism websites using search engine optimization tools. Tourism Management 73: 64-70. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.01.019
Wang, W. 2011. A Content Analysis of Reliability in Advertising Content Analysis Studies. Electronic Theses and Dissertations. Paper 1375. Retrieved from https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2566&context=etd (accessed July 13, 2020)
Zhang, S. & N. Cabage. 2016. Search engine optimization: Comparison of link building and social sharing. Journal of Computer Information Systems 57 (2): 148-159. https://doi.org/10.1080/08874417.2016.1183447.