توسعه و ارزیابی آنتولوژی دو سویه مشتری و کسب‌و‌کار محور در حوزه مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها؛ دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها؛ دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

کسب و­کارهای فعال در شبکه‌­های اجتماعی، با شناسایی مؤلفه­‌های تأثیرگذار بر ابعاد مشارکت مشتریان، تجزیه و تحلیل داده­‌های تولید شده توسط آن‌ها و فعالیت­‌های بازاریابی می‌توانند با دست آوردن درک دقیق­‌تری از مشارکت مشتری در شبکه­‌های اجتماعی و در نتیجه تدوین استراتژی­‌های مؤثرتر در جذب مشتری، در جهت تقویت کسب­‌و­کار خود فعالیت کنند. در این پژوهش «هستی شناسی مشارکت مشتری در شبکه­‌های اجتماعی از منظر نیاز مشتری و الزامات کسب وکار» با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات پژوهش و تحلیل محتوایی آنها در دو بعد اصلی ارائه شده است: "مؤلفه‌­های مشارکت از منظر مشتری" و دسته­‌بندی این زیرمؤلفه‌­ها از منظر عملکردی و محتوایی در کسب‌­و­کار بصورت: "مؤلفه­‌های مشارکت از منظر کسب­‌و­کار"؛ به نحوی که یک رابطه دو سویه بین مشتری و کسب­‌و­کارهای فعال در شبکه­­‌های اجتماعی ارائه می نماید. لایه مؤلفه‌­های مشارکت از منظر مشتری در سه لایه"رفتاری"، "شناختی" و "عاطفی" ارائه شده است؛ این مولفه­‌ها تأثیر تمرکز روی 30 زیرمؤلفه­ از فعالیت­‌های کسب­‌و­کارهای فعال و سایر مشتریان در شبکه­های اجتماعی روی مشارکت مشتری را اندازه­‌گیری می­کنند. علاوه بر آن، زیرمؤلفه­‌های مذکور از منظر عملکردی و محتوایی در کسب­و­کار، تحت قالب لایه"مؤلفه­‌های مشارکت از منظر کسب‌­و­کار" در 7 زیرگروه دسته­‌بندی و ارائه شده‌­اند: "تبلیغات مبتنی بر ارزش عملکردی"، "محتوا"، "زیبایی­‌شناسی و سفارشی­‌سازی"، "روانشناختی-اجتماعی"، "زمانی و زمین‌ه­ای"، "تعامل" و "فناوری". در پایان هستی شناسی پیشنهادی با استفاده از تحقیقات پیمایشی با بهره­مندی از نظرات کاربران و مشتریان در شبکه­های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مرحله با نمونه­‌گیری هدفمند و استفاده از یک پرسشنامه آنلاین، مؤلفه­‌های مشارکت از منظر کسب­‌و­کار، بعنوان شاخص اندازه­گیری مشترک میان دو دیدگاه مشتری و کسب­‌و­کار محور ارزیابی شدند. زیرمؤلفه­‌های هستی شناسی پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن پذیرفته شد و نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که لایه‌های آن با اطمینان 95% همگن هستند و لایه "تبلیغات مبتنی بر ارزش عملکردی" بیشترین تاثیر را در افزایش مشارکت مشتری به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and evaluation of two-sided customer and business-oriented Ontology in the field of customer engagement in social networks

نویسندگان [English]

  • Saba Sareminia 1
  • Fatemeh Amini 2
چکیده [English]

Nowadays businesses by identifying the components affecting the dimensions of customer engagement and mining the data that are produced by customers and with suitable marketing activities can attract more and more customers and eventually have more useful and updated marketing. This research “Ontology of customer engagement in social networks from the perspective of customer needs and business requirements” uses a systematic review of the literature and content analysis that is presented in two main dimensions: “Engagement components from the perspective of customers” and the classification of customer engagement sub-components from a functional and content perspective of business as “Engagement components from a business point of view”. In such a way that a two-sided relationship between the customer and business active in social networks is presented. The layer of customer’s perspective is presented in three layers: “Behavioral”, “Cognitive” and “Emotional”. These components measure the impact of focusing on 30 sub-components of the activities of active businesses and other customers in social networks on customer engagement. Moreover, the layer of a business’s perspective is categorized into 7 sub-groups: “advertisements based on functional value”, “content”, “aesthetics and customization”, “social-psychological”, “temporal and contextual”, “interaction” and “technology”. The proposed ontology has been evaluated using survey research with help of users’ and customers’ opinions on social networks. In this step, by purposeful sampling and using an online questionnaire, the components from a business perspective as a common measurement index between the two existing perspectives were evaluated. The sub-components of the proposed ontology were accepted based on Friedman’s test. The results of statistical analysis show that its layers are homogeneous with 95% confidence and the layer “advertisements based on functional value” has the greatest impact on increasing customer engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology
  • Customer engagement
  • Social Network