بهینه‌سازی سازماندهی اسناد متنی فارسی با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم ، ایران

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ،تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه روشی برای سازماندهی اسناد متنی فارسی با استفاده از تکنیک خوشه­بندی انجام شد. مجموعه داده­‌های مربوط به پایان­‌نامه­‌ها و رساله­‌ها شامل 2943 تحقیق به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. جمع‌آوری داده‌­ها از مجموعه داده‌های­ مربوط به تحقیقات علمی که شامل 5000  پژوهش در قالب فایل اکسل بود، انجام شد. در این پژوهش پس از تبدیل داده­‌هـا به قالب ساخت­‌یافتـه، با استفاده از اعمال پیش­‌پردازش عملیات پردازش صورت گرفت. در مرحله پردازش از تکنیک خوشه­‌بندی جهت ارائه الگوریتم پیشنهادی در راستای سازماندهی اسناد متنی فارسی بهره گرفته شد. این الگوریتم با بهبود الگوریتم K-means در جهت خوشه­‌بندی اسناد ارائه شد. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد الگوریتم پیشنهادی بر اساس معیارهای خارجی نسبت به دو الگوریتم K-means و K-means++ در کیفیت خوشه‌­بندی اسناد تأثیر مثبتی داشت. به طوری که تحقیقات هر رده تعیین­ شده در خوشه موضوعی مرتبط دارای توزیع یکنواختی شد، و منجر به حصول هدف پژوهش حاضر گردید. در جداول رده/ خوشه­ حاصل از دو الگوریتم K-means  و K-means++ توزیع غیریکنواخت تحقیقات در خوشه‌­ها مشاهده شد. بنابراین، ارزیابی بر اساس معیار­های داخلی متأثر از تراکم متفاوت خوشه­‌ها و شباهت بین خوشه­‌ای بود. حجم دیتاست نیز متأثر از راهکارهای­ پیشنهادی برای انتخاب دیتاست نهایی و فرایند پژوهش نبود، بنابراین الگوریتم پیشنهادی برای ابعاد بالای ویژگی نیز مناسب عمل می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing the organization of Persian text documents using clustering technique

نویسندگان [English]

  • Elham Yalveh 1
  • Yaghoub Norouzi 1
  • Ashkan Khatir 2
چکیده [English]

       The present study aimed to Designing a method for organizing Persian text documents using the clustering technique. The data set related to Theses and Dissertations including 2943 researches was considered as a statistical population. Data were collected from a set of data related to scientific research, which included 5,000 researches in Excel format. In this study, after converting the data into a structured format, the processing operation was performed using preprocessing operations. In the processing stage, the clustering technique was used to present the proposed algorithm in order to organize Persian text documents. This algorithm was introduced by improving the K-means algorithm for document clustering. The results of the evaluation showed that the proposed algorithm based on external criteria had a positive effect on the clustering quality of documents compared to the two algorithms K-means and K-means++. So that the research of each designated category in the related subject cluster had a uniform distribution, and led to the achievement of the purpose of the present study. In the category / cluster tables obtained from the two algorithms K-means and K-means++, we saw a non-uniform distribution of research in clusters, so the evaluation based on internal criteria was affected by different cluster densities and inter-cluster similarity. The size of the dataset was also not affected by the proposed solutions for selecting the final dataset and the research process, so the proposed algorithm works well for the high dimensions of the feature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizing text documents
  • clustering techniques
  • text mining
  • textual data mining