معماری اطلاعات: ارتباط فنون کتابداری و استاندارد تاپیک‌مَپ

نویسنده

چکیده

 فنون سازماندهی اطلاعات که در حوزه علوم کتابداری رشد و توسعه یافته است، امروزه در حوزه معماری اطلاعات کاربرد فراوانی پیدا کرده و بخشی از بستر این حوزه را تشکیل می‌دهد. از این‌رو بین فنون سازماندهی در علوم کتابداری و معماری اطلاعات، ارتباط نزدیکی وجود دارد. استاندارد «تاپیک‌مَپ» از جمله این فنون، و الگوی جدیدی است که در حوزه معماری اطلاعات طرح شده و به خوبی این ارتباط را نشان می‌دهد. در این مقاله ابتدا به مفاهیم و ساختار نمایه، اصطلاحنامه و شبکه معنایی پرداخته می‌شود و در پایان استاندارد «تاپیک‌مَپ» و ساختار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Architecture: Library Science Techniques and “Topic Map”

نویسنده [English]

  • Jahangir Rezaei Chegini
چکیده [English]

Information organization techniques developed in library and information science today have much applications in information architecture and construct the basis of this field. From this respect, there is strong relationship between organization techniques of library science and information architecture. Topic Map is a standard in information architecture that shows exactly this relation. This article discusses the relation of library science techniques with Topic Map.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Topic Map
  • Information Architecture
  • organization techniques
  • library science