دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، دی 1384 
روشی برای رفع چالش‌های محتواکاوی در وب‌های فارسی زبان

صفحه 47-70

سید مجتبی شهیدی؛ محسن صدیقی؛ کامران زمانی‌فر