پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری

نویسندگان

چکیده

در طول چند دهه پیش، درک سودمندی و سهولت استفاده، مهم‌ترین عوامل در پذیرش فناوری‌های جدید در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی بوده است. با این حال، این دو عامل به تنهایی نمی‌توانند رفتار کاربران را در محیط‌های نوظهور مانند بانکداری اینترنتی توصیف کنند. از دیدگاه پذیرش فناوری در سطح پذیرش فردی، این مقاله با دخالت دادن ویژگی‌های محیط بانکداری اینترنتی، «مدل پذیرش فناوری‌» را توسعه داده است. در این پژوهش با بررسی مهم‌ترین مدل‌های ارائه‌شده در حوزه پذیرش فردی فناوری، دو سازه «برداشت ذهنی از توانایی شخصی» و «اعتماد» به مدل پذیرش فناوری افزوده شده‌‌اند. روش این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این مطالعه را 310 نفر از مشتریان بانک تشکیل داده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acceptance Of Internet Banking In Iran: Extension of Technology Acceptance Model (TAM)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Bagheri
  • Muhammad Taghi Hamidi Beheshti
  • Sirous Alidousti
چکیده [English]

In the past several decades, perception of usefulness and ease of use had been the most important factors in recognition of new technologies in the field of information systems. Nevertheless, by themselves, these two factors could not describe user behavior within emerging environments such as the internet banking. From the standpoint of technology acceptance at an individual level, the present paper has expanded the technology acceptance model (TAM) by introducing the characteristics of the internet banking environment. In this study, the most important models offered within individual technology acceptance were reviewed and two constructs, perceived self efficacy and confidence in TAM, have been added. A survey method was employed using a questionnaire as a data collection instrument. The sample surveyed was 310 bank customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Banking
  • technology acceptance
  • model
  • Perceived self-efficacy