دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، فروردین 1388 
یادداشت سردبیر

صفحه 1-4

رحمت الله فتاحی؛ رحمت‌الله فتاحی؛ سید رحمت الله فتاحی؛ سید رحمت الله فتاحی؛ رحمت االه فتاحی


پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری

صفحه 5-33

محمدعلی باقری؛ محمدتقی حمیدی بهشتی؛ سیروس علیدوستی


مدیریت اطلاعات: مفاهیم و کاربردها

صفحه 117-136

رضا بصیریان جهرمی؛ حسین بصیریان جهرمی